Volzet, herhaling op 23 januari 2023

Na een succesvolle editie rond de caucus en de mediator’s proposal als interventietechnieken voor de bemiddelaar, gaat trainer-bemiddelaar Peter Crab ditmaal met de deelnemers aan de slag rond de technieken van pre-mediation caucus en pre-mediation briefing memo.  Deze interventietechnieken worden hoofdzakelijk gebruikt door zakelijke bemiddelaars in een ondernemingscontext, in een setting waarbij de snelheid waarmee een geschil kan worden opgelost van doorslaggevend belang kan zijn voor de betrokken partijen. Beide interventietechnieken kunnen daar constructief toe bijdragen zodat partijen sneller naar een oplossing toewerken.

Docent:

Peter Crab (trainer-bemiddelaar Klaar)

Locatie

Universiteit Antwerpen
​​Stadscampus
Aula s.R.231
Rodestraat 14 of via Lange Winkelstraat 9
2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 165. De prijs van deze sessie omvat deelname aan de opleiding en de digitale documentatie. Bij inschrijving voor (een) bijkomende sessie(s) binnen het Nexus-programma van de permanente vorming bemiddeling academiejaar 22-23, geniet u van een korting van € 15/sessie. 

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

  • OVB: 4 standaardpunten
  • IBJ: 4 uren voortgezette opleiding
  • NKN: 4 uren
  • FBC.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, rechtspractici, juristen en welzijnswerkers die professioneel met bemiddeling bezig zijn.