ik schrijf in

Programma

Wat is recht zonder handhaving?  Ook binnen de ruimtelijke ordening zit de bestuurlijke handhaving in de lift. Op 1 maart 2018 trad het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning (Handhavingsdecreet) volledig in werking. Voortaan kunnen naast het reeds bestaande stakingsbevel nieuwe instrumenten van bestuurlijke handhaving worden ingezet in de ruimtelijke ordening. Inbreuken worden voortaan exclusief bestuurlijk gehandhaafd en ook misdrijven kunnen voortaan bestuurlijk worden gehandhaafd. 

Twee jaar bestuurlijke handhavingspraktijk is het moment bij uitstek om het bestuurlijke handhavingstraject waaraan een inbreuk of een misdrijf wordt onderworpen te evalueren. Handhavingsprogramma, handhavingsrapporten enz. zijn instrumenten om de regels in de praktijk om te zetten en om de praktijk aan de regels te toetsen. Welke handhavingsprioriteiten gelden er en wie bepaalt die? Wat is de juridische waarde van zo’n prioriteitenbepaling? Hoe verloopt de bestuurlijke opsporing en vaststelling? Wat wordt bedoeld met zachte handhaving? Valt er nieuws te vertellen over het reeds gekende bestuurlijke stakingsbevel? Welk beeld geeft de bestuurlijke beboetingspraktijk? Zijn de nieuwe bestuurlijke herstelmaatregelen, de bestuursdwang en de last onder dwangsom, reeds van stal gehaald? Welke rechter biedt bescherming tegen een bestuurlijke boete  en/of een bestuurlijke maatregel?  Wat zijn de ervaringen met de uitvoering van de bestuurlijke boete en  de bestuurlijke herstelmaatregel? Schept de minnelijke schikking ‘nieuwe stijl’ een meerwaarde in de praktijk? 

Sprekers

  • Pierre Lefranc (Staatsraad in de Raad van State)  brengt eerst een algemeen overzicht van de nieuwe regelgeving met aandacht voor de rechtspraktijk 
  • Glenn Keukelier  (handhavingsambtenaar Sint-Martens-Latem) spitst zich vervolgens toe op de rol van de gemeente in de handhaving van de ruimtelijke ordening en de gemeentelijke handhavingspraktijk

Voorzitter
Stijn Verbist (docent UHasselt, gastdocent UAntwerpen en advocaat balie provincie Antwerpen)

Locatie

Livestream op 18 mei van 19.00-21.00 uur, on demand van 19 mei (13.00 uur) tot en met 18 juni 2021, 23.59 uur.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 130. Vanaf een tweede inschrijving binnen het Nexus-jaarprogramma (studieavonden en workshops) betaalt u € 115. Voor stagiair-advocaten geldt een tarief van € 100. Deze prijs omvat online deelname aan de studieavond, de digitale documentatie en het cahier. Het cahier wordt u per post bezorgd.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

De online uiteenzetting kan geraadpleegd worden t.e.m. 18 juni 2021, 23.59 uur.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd, en dit na 18 juni 2021.

  • OVB: 2 standaardpunten
  • NKN: 2 uren opleiding
  • IBJ: 2 punten (voortgezette opleiding)
  • IGO: erkende deze opleiding bij effectieve aanwezigheid
  • IAB: in aanvraag.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.