Ik schrijf in

Bestuurdersaansprakelijkheid is de laatste jaren tweemaal in beweging geweest: een eerste keer bij de codificatie van het insolventierecht in Boek XX Wetboek Economisch Recht (WER) en een tweede maal met de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Tijdens deze studieavond komen de belangrijkste aansprakelijkheidsgronden voor (feitelijke en formele) bestuurders in het kader van (dreigende) insolventie aan bod, tegen de achtergrond van de ratio legis van aansprakelijkheidsregels. Daarbij wordt in het bijzonder gefocust op hun toepassing in de (recente) rechtspraak en enkele vragen die daarbij opborrelen.  

Sprekers:

  • Stijn De Dier (docent UAntwerpen)
  • Thibault Van Wynsberghe (advocaat Nederlandstalige balie Brussel)

Voorzitter:

Melissa Vanmeenen (vicedecaan onderwijs faculteit Rechten, UAntwerpen)

Locatie​

  • Livestream
  • On demand tot 31 maart 2022.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 135. Vanaf een tweede inschrijving binnen het Nexus jaarprogramma (vijf studieavonden en vier workshops) geniet u van een korting van € 15 op de deelnameprijs. Deze prijs omvat deelname aan de studieavond, de digitale documentatie en het cahier. Cahier wordt rechtstreeks door de uitgever aan de deelnemer verstuurd. De online uiteenzetting blijft beschikbaar tot 31 maart 2022.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze btw door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd na afloop van de periode dat de studieavond on demand beschikbaar staat, nl. na 31 maart 2022. 

  • OVB: 2 standaardpunten
  • IBJ: 2 punten voortgezette opleiding
  • NKN: 2 uren
  • IGO erkende de studieavond voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. Dit op voorwaarde dat zij effectief (online) aanwezig zijn. Het cahier, behorend bij de studieavond, wordt aan de deelnemer bezorgd na registratie van aanwezigheid door de organisatie. Vervanging door een collega is mogelijk, hiervan wordt de organisatie vooraf, schriftelijk in kennis gesteld.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.