Ik schrijf in

De drugswet vierde onlangs haar 100ste verjaardag en hoewel dat niet betekent dat de 'Wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica' nooit werd gewijzigd, blijft deze regelgeving voorwerp van kritiek. Tijdens de studieavond wordt stil gestaan bij de evoluties die deze wet onderging en wat deze wet vandaag, in een nieuwe realiteit, betekent.

In eerste instantie wordt door Wendy De Bondt stilgestaan bij het materieel rechterlijke kader waarbinnen wordt geopereerd: wat zijn de strafbare gedragingen, welke straffen hangen daarbij boven het hoofd van de daders en in welke mate strookt dat nog met het maatschappelijk aanvoelen omtrent de ernst van de feiten? Denk daarbij bv. aan de aard van de drugs, de hoeveelheid drugs en de betrokkenheid van minderjarigen. Er wordt ook aandacht besteed aan de impact van de internationale regelgeving op de manoeuvreerruimte van onze nationale strafwetgever en de soms creatieve interpretaties van de strafbepalingen die in de rechtspraak worden teruggevonden.

In tweede instantie wordt stil gestaan bij het bredere beleidsmatige kader waarin de wet zich beweegt. Waarvoor staat het Belgische drugsbeleid vandaag, welke sociale kosten brengt het drugsbeleid met zich mee en voor welke uitdagingen staan beleid en praktijk? Aan de hand van recente studies zal Charlotte Colman een antwoord gegeven op deze vragen.

Sprekers: 

 • Wendy De Bondt (UGent)
 • Charlotte Colman (UGent)

Voorzitter:

 • Joëlle Rozie (gewoon hoogleraar UAntwerpen)

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
  Aula nog te bepalen
  2000 Antwerpen
 • Livestream
 • On demand tot 31 mei 2023

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 135 euro. Deze prijs omvat deelname aan de opleiding, de digitale documentatie en een cahier. Bij inschrijving voor een bijkomende opleiding binnen het Nexus jaarprogramma (studieavonden en workshops) academiejaar 22-23, geniet u van een korting van 15 euro/opleiding. 

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten (voortgezette opleiding)
 • IGO: erkende de opleiding voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor zover ze effectief (online) aanwezig zijn. Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de kost niet ten laste. Vervanging door een collega is toegestaan, hiervan wordt de organisatie vooraf schriftelijk in kennis gesteld.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.