(procedure inzake) bedrijfsgeheimen, de implementatie van de DSM-richtlijn en de opstart van het eengemaakt octrooigerecht

Ik schrijf in

De wet van 30 juli 2018 voerde een beschermingssysteem voor bedrijfsgeheimen in. Deze regelgeving bevat ook belangrijke bepalingen voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen tijdens gerechtelijke procedures.
Paul Mayaert besteedt aandacht aan het statuut van bedrijfsgeheimen en de de actiemogelijkheden en bevoegdheidsverdeling in het kader van deze wet.

Ook het auteursrecht zal grondige wijzigingen ondergaan na de omzetting van de DSM-richtlijn die verwacht wordt begin 2023. Niet alleen wijzigen de bepalingen voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde werken op platformen (denk bv. aan YouTube), ook de hele regeling inzake auteurscontracten wordt hierdoor grondig hervormd. Hendrik Vanhees zal op deze topics grondig ingaan.

Tenslotte zal in het octrooirecht eindelijk het Eengemaakt Octrooigerecht van start kunnen gaan en wordt ook het Europees octrooi met eenheidswerking een realiteit. In de praktijk betekent dit dat aanvragers van octrooien en octrooihouders andere strategische afwegingen zullen maken in de aanpak om hun innovaties te beschermen. Esther van Zimmeren licht deze veranderingen toe.

Sprekers:

 • Paul Maeyaert (advocaat)
 • Hendrik Vanhees (gewoon hoogleraar UAntwerpen, hoofddocent UGent)
 • Esther van Zimmeren (hoogleraar UAntwerpen)

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
  Aula S.C.003
  2000 Antwerpen
 • Livestream
 • On demand tot 31 maart 2023

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 135 euro. Deze prijs omvat deelname aan de opleiding, de digitale documentatie en een cahier. Bij inschrijving voor een bijkomende opleiding binnen het Nexus jaarprogramma (studieavonden en workshops) academiejaar 22-23, geniet u van een korting van 15 euro/opleiding.  

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

 • OVB: 2 standaardpunten
 • NKN: 2 uren
 • IBJ: 2 punten (voortgezette opleiding)
 • IGO: erkende de opleiding voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor zover ze effectief (online) aanwezig zijn. Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de kost niet ten laste. Vervanging door een collega is toegestaan, hiervan wordt de organisatie vooraf schriftelijk in kennis gesteld.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.