livestream op dinsdag 20 april 2021 (19.00 - 21.00 uur)
en/of on demand van 21 april 2021 (13.00 uur) t.e.m. 20 mei 2021

Ik schrijf in

Tijdens deze studieactiviteit wordt in eerste instantie stilgestaan bij de actuele rechtspraak inzake de handelsagentuur. De kwalificatie, de beëindigingsmodaliteiten, de beëindiging wegens ernstige tekortkoming of wegens bijzondere omstandigheden, de impact van het niet-concurrentiebeding, de uitwinningsvergoeding en de bijzondere vergoeding komen aan bod. Daarbij wordt ook de Europese rechtspraak en de internationale handelsagentuur niet vergeten. 

Vervolgens wordt ook de recente rechtspraak inzake concessieovereenkomsten ontleed. Denk aan alleenverkoopconcessies, de kwalificatie en conversie, de redelijke termijn, vervangende en bijzondere vergoeding, internationale distributierelaties, niet-exclusieve concessies, nietigheden. 

Tenslotte wordt ook stilgestaan bij de impact van de wet precontractuele informatie op de diverse commerciële tussenpersonen.

Spreker
Koen Van den Broeck (advocaat Nederlandstalige balie Brussel)

Voorzitter
Gert Straetmans (gewoon hoogleraar UAntwerpen) 

Locatie

Online (livestream op 20/04/2021 van 19.00 - 21.00 uur, on demand van 21/04/2021 (13.00 uur) tot en met 20/05/2021, 23.59 uur).

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 130. Vanaf een tweede inschrijving binnen het Nexus-jaarprogramma (studieavonden en workshops) betaalt u € 115. Voor stagiair-advocaten geldt een tarief van € 100. Deze prijs omvat online deelname aan de studieavond, de digitale documentatie en het cahier. Het cahier wordt u per post bezorgd.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

De online uiteenzetting kan geraadpleegd worden t.e.m. 20/05/2021, 23.59 uur.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd, en dit na  20/05/2021.

  • OVB: 2 standaardpunten
  • NKN: 2 uren opleiding
  • IBJ: 2 punten (voortgezette opleiding)
  • IGO: erkende deze opleiding bij effectieve aanwezigheid
  • IAB: in aanvraag.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.