Op deze jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en goederenrecht door Renate Barbaix resp. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar.

Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. In de editie 2022 bespreekt Hélène Casman (nog te bevestigen) en geeft Annick Ghysens toelichting bij een aantal fiscale aandachtspunten van het nieuw goederenrecht, meer bepaald inzake het opstalrecht en het erfpachtrecht. 

De aandacht voor de praktijk is ook terug te vinden in het verslagboek. Dit bevat naast de bijdragen van de studienamiddag een extra luik ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedure-aspecten worden besproken. Hierdoor biedt het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Programma

• Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht
Prof. dr. R. Barbaix (Universiteit Antwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen)

• Actuele ontwikkelingen goederenrecht
Prof. dr. N. Carette (Universiteit Antwerpen, advocaat balie provincie Brussel)

• te bevestigen
Prof. dr. em. H. Casman (Vrije Universiteit Brussel/Université Libre de Bruxelles, wetenschappelijk adviseur Deloitte Legal)

• Fiscale aandachtspunten bij het nieuwe goederenrecht: capita selecta opstal en erfpacht
A. Ghysens (adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL)

Locatie

Universiteit Antwerpen
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 180. Deze prijs omvat deelname aan de studienamiddag, de digitale documentatie, het handboek en catering (indien van toepassing). Het handboek komt later ter beschikking en wordt rechtstreeks door de uitgever bezorgd.

Inschrijven

Van zodra de datum voor deze opleiding gekend is, kan u zich online registreren.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd na afloop van de studienamiddag.
Volgende erkenningn werden aangevraagd: OVB, IGO, IBJ, ITAA, NKN.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.