ik schrijf in

Op deze jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en goederenrecht door Renate Barbaix resp. Nicolas Carette aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar.

Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.

In de editie 2021 bespreekt professor Ayfer Aydogan het statuut van vennootschapsaandelen in het nieuwe familiaal vermogensrecht en geeft mevrouw Annick Ghysens toelichting bij een aantal fiscale aandachtspunten van het nieuw goederenrecht dat op 1 september 2021 in werking treedt.

De aandacht voor de praktijk vindt u ook terug in het verslagboek. Dit bevat naast de bijdragen van de studienamiddag een extra luik ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedure-aspecten worden besproken door drs. Samuel De Winter,  drs. Bert Van den Houtte en dr. Johan Van de Voorde. Daardoor biedt het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Tendensen Vermogensrecht is een initiatief van de professoren Renate Barbaix en Nicolas Carette. Voorzitter van deze webinar is Goedele Vandekerckhove (voorzitter van Notarissen van het arrondissement Antwerpen).

Programma            

 • Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht
  Prof. dr. R. BARBAIX, Universiteit Antwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen
  50 minuten
         
          
 • Actuele ontwikkelingen goederenrecht
  Prof. dr. N. CARETTE, Universiteit Antwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen
  50 minuten

 • Het statuut van vennootschapsaandelen in het nieuwe familiaal vermogensrecht
  Prof. dr. A. AYDOGAN, UHasselt, advocaat balie provincie Antwerpen
  45 minuten

 • Fiscale aandachtspunten bij het nieuwe goederenrecht: capita selecta
  Mevr. A. GHYSENS, adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL
  45 minuten

Locatie

On demand vanaf 20 mei (13.30 uur) tot 21 juni 2021.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 180. Deze prijs omvat (online) deelname aan de opleiding, de digitale documentatie, een exemplaar van het verslagboek.  Dit verslagboek zal waarschijnlijk begin juli 2021 beschikbaar komen.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

De online uiteenzetting kan geraadpleegd worden tot 21 juni 2021.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd, en dit na 30/06/2021.

 • Erkenning ontvangen:
  • OVB: 4 standaardpunten
  • ITAA: 4 uren permanente vorming
  • IBJ: 4 punten (voortgezette opleiding).
 • Erkenning in aanvraag:
  • NKN
  • IGO.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.