ik schrijf in

Programma

Deze workshop gaat dieper in op de totstandkoming en interpretatie van de cassatiearresten. Aan de hand van de opdracht van het Hof van Cassatie lichten de sprekers de wettigheidstoetsing die het Hof uitvoert toe. Aan de hand van enkele voorbeelden uit verschillende rechtstakken wordt de draagwijdte van deze wettigheidstoetsing geïllustreerd. Vervolgens worden vanuit voormelde beginselen richtlijnen gegeven in verband met de interpretatie van de arresten. Tenslotte wordt geschetst hoe de cassatiearresten in concreto tot stand komen. 

Sprekers

  • Beatrix Vanlerberghe (hoofddocent UAntwerpen, advocaat bij het Hof van Cassatie) en
  • Ilse Couwenbergh (raadsheer Hof van Cassatie)

​Voorzitter
Eric Van Dooren (hoofddocent UAntwerpen, raadsheer Hof van Cassatie)

Locatie

online

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 130. Vanaf een tweede inschrijving binnen het Nexus-jaarprogramma (studieavonden en workshops) betaalt u € 115. Voor stagiair-advocaten geldt een tarief van € 100. Deze prijs omvat deelname aan de workshop en de digitale documentatie.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd, na afloop van de workshop.

  • OVB: 3 standaardpunten
  • NKN: 3 uren opleiding
  • IGO: erkende deze opleiding bij effectieve aanwezigheid
  • IBJ: 3 punten (voortgezette opleiding)
  • ITAA: in aanvraag
  • SAM-TES: in aanvraag.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.