Ik schrijf in

In het belang van de vennootschap is het raadzaam dat aandeelhouders en/of bestuurders vooraf goede afspraken maken. Op die manier kan de escalatie van een geschil worden vermeden. Zo kunnen in de statuten conflictvoorkomende en/of remediërende bepalingen worden opgenomen. Dergelijke afspraken kunnen ook vastgelegd worden in een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst. Als een procedure dan toch onvermijdelijk is, moet worden nagedacht over de processtrategie en de opbouw van het dossier. Een procedure inzake uitsluiting of uittreding (de zogenaamde geschillenregeling) behoort tot de opties. Deze procedure gaat snel, ten gronde ('zoals in kortgeding') en lost het conflict op zonder dat de vennootschap in haar voortbestaan wordt bedreigd. In hopeloze gevallen biedt de gerechtelijke ontbinding om wettige redenen de ultieme uitweg, met als gevolg dat de vennootschap verdwijnt. De sprekers geven een overzicht van de juridische mogelijkheden om conflicten proactief te vermijden. Daarnaast bespreken ze ook de gerechtelijke remediëringsopties.

Sprekers:

  • Philippe Ernst (advocaat balie provincie Antwerpen)
  • Nico Goossens (advocaat balie provincie Antwerpen)

Voorzitter:

  • Tom Vos (UAntwerpen)

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula S.R.014
Rodestraat 14 of Lange Winkelstraat 9 - 13
2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 135. Vanaf een tweede inschrijving binnen het Nexus jaarprogramma (vijf studieavonden en vier workshops) betaalt u € 120. Deze prijs omvat de deelname aan de workshop, de digitale documentatie en een koffiepauze.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze btw door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd na afloop van de workshop.

Erkenning ontvangen:

  • OVB: 3 standaardpunten
  • IBJ: 3 punten voortgezette opleiding
  • NKN: 2,5 uren
  • IGO erkende de workshop voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. Dit op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn. Vervanging door een collega is mogelijk, hiervan wordt de organisatie vooraf, schriftelijk in kennis gesteld.​

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.