Ik schrijf in

De roep om een meer oplossingsgerichte bestuursrechtspraak, die ook een finale geschillenbeslechting garandeert, klinkt al langere tijd luid in de rechtsleer. De laatste jaren namen de bevoegde regelgevers zowel voor de Raad van State als voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges een reeks initiatieven om die doelstelling waar te maken. Aldus ging de wetgever op zoek naar manieren om het traditionele pingpongspel, dat na een vernietigingsarrest tussen het bestuur en de bestuursrechter kan ontstaan, eerder te beëindigen.

In deze workshop worden enerzijds deze recente evoluties in kaart gebracht, anderzijds wordt ook nagegaan hoe bestuursrechters in de praktijk met deze bevoegdheden omspringen en of zij het beoogde resultaat bereiken. De sprekers loodsen de deelnemers door de theorie én de praktijk van deze materie.

Sprekers: 

  • Stéphanie De Somer (hoofddocent UAntwerpen, advocaat)
  • Johan Lust (kamervoorzitter Raad van State)
  • Annelien Stijleman (doctoraalsbursaal Bijzonder Onderzoeksfonds UAnwerpen)

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula nog te bepalen
2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 135. Deze prijs omvat deelname aan de opleiding en de digitale documentatie. Bij inschrijving voor (een) bijkomende opleiding binnen het Nexus-jaarprogramma (studieavonden en workshops) academiejaar 22-23, geniet u van een korting van € 15/opleiding.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Erkenning ontvangen: OVB.
Erkenningen in aanvraag: NKN, IBJ, IGO.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, rechtspractici en welzijnswerkers die professioneel met bemiddeling bezig zijn.