De volgende workshops staan geprogrammeerd voor academiejaar 2020-2021.
Deze workshops vinden plaats in een aula op de Stadscampus of, indien de situatie ons ertoe noopt, via een online platform van de universiteit dat interactie met u als deelnemer toelaat en stimuleert.