Ik schrijf in

De advocaat?! Een oud beroep in een modern landschap. De advocaat is een onafhankelijk beoefenaar van een vrij beroep, dat door de wetgever en door zijn beroepsorde wordt gereglementeerd en gecontroleerd. Hij oefent dit beroep van oudsher uit met naleving van wettelijk omschreven beginselen en kernwaarden. De opdracht van de advocaat en de organisatie van zijn beroep wijzigden en evolueerden sterk in de eenentwintigste eeuw. Er werden communautaire Ordes opgericht met regulerende bevoegdheid, deze Ordes zijn ondernemersverenigingen, ministeriële experten schreven een lijvig werk over de modernisering van het beroep, de advocaat is een ondernemer geworden die zijn beroep vaak in een samenwerkingsverband uitoefent, deze samenwerkingsverbanden kunnen zelfs multidisciplinair zijn. De perimeter van het beroep breidt uit, het beroepsgeheim wordt (net als andere kernwaarden) bedreigd, het tuchtbeleid wordt gecontroleerd. Aan de hand van de actuele deontologie zal het beroep van advocaat tijdens de studieavond in vraag worden gesteld, om vervolgens krachtdadig de noodzaak ervan te verantwoorden.Advocaat? Advocaat!

Spreker:
Jan Meerts (stafhouder balie Antwerpen 2016-2018, bestuurder deontologie Orde van Vlaamse Balies)

Voorzitter:
Stefan Rutten (hoofddocent UAntwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen)

Locatie

On demand beschikbaar van 20 juni tot 20 september 2021.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 100. Vanaf een tweede inschrijving binnen het Nexus zomerprogramma (vijf webinars) betaalt u € 90. Deze prijs omvat on demand deelname aan de webinar en de digitale documentatie.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

De online uiteenzetting kan geraadpleegd worden vanaf ontvangst deelnamelink (binnen de twee werkdagen na inschrijving) tot 20 september 2021, 23.59 uur. 

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd, ten laatste 28 september 2021.

  • OVB: 2 standaardpunten
  • IBJ: 2 punten (voortgezette opleiding)
  • IGO erkende deze webinar bij effectieve aanwezigheid.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.