Ik schrijf in

De wetgever en de rechtspraak zijn de laatste jaren erg actief in het verkeers(straf)recht.De wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid en de wet van 2 september 2018 hebben de sanctionering van verkeersmisdrijven aangescherpt net als de verantwoordelijkheid van de houder van de nummerplaat. De rechtspraak heeft het begrip gebruik van een draagbare telefoon gepreciseerd. Ook op burgerrechtelijk vlak zijn er belangrijke wijzigingen zoals de invoering bij de wet van 31 mei 2017 van het nieuwe artikel 29ter WAM met betrekking tot de schaderegeling wanneer het niet mogelijk is vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt. Stof genoeg dus om een studieavond te wijden aan deze en andere belangwekkende evoluties in deze materie.

Spreker:
Philip Traest (buitengewoon hoogleraar UGent, advocaat balie provincie Antwerpen)

Voorzitter:
Joëlle Rozie (hoogleraar UAntwerpen)

Locatie

On demand beschikbaar van 20 juni tot 20 september 2021.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 100. Vanaf een tweede inschrijving binnen het Nexus zomerprogramma (vijf webinars) betaalt u € 90. Deze prijs omvat on demand deelname aan de webinar en de digitale documentatie.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

De online uiteenzetting kan geraadpleegd worden vanaf ontvangst deelnamelink (binnen de twee werkdagen na inschrijving) tot 20 september 2021, 23.59 uur. 

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd, ten laatste 28 september 2021.

  • OVB: 2 standaardpunten
  • IBJ: 2 punten (voortgezette opleiding)
  • IGO erkende deze webinar bij effectieve aanwezigheid.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.