Ik schrijf in

Het grondrecht op wonen veronderstelt dat iedereen in een kwaliteitsvolle, betaalbare en zekere woonomgeving kan vertoeven. Het Vlaamse Gewest heeft in de Vlaamse Wooncode bepalingen opgenomen om de woningkwaliteit te bewaken. Het gaat om minimale kwaliteitsnormen, naast bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten. Dit regelgevend kader wijzigt met ingang van 1 januari 2021. Het Vlaams Woninghuurdecreet zorgde recent ook voor een betere afstemming tussen de woningkwaliteitsbewaking uit de Vlaamse Wooncode en het woninghuurrecht. Op deze studieavond worden volgende topics behandeld: situering, minimale kwaliteitsvereisten (gewestelijk en gemeentelijk), bestuursrechtelijke handhaving,  strafrechtelijke handhaving, verhouding tot het woninghuurrecht uit het Vlaams Woninghuurdecreet.

Sprekers:

  • Tom Vandromme (postdoc navorser UAntwerpen)
  • Diederik Vermeir (navorser UAntwerpen, Steunpunt Wonen)

Voorzitter:
Bernard Hubeau (emeritus gewoon hoogleraar UAntwerpen, gastdocent VU Brussel)

Locatie

On demand beschikbaar van 20 juni tot 20 september 2021.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 100. Vanaf een tweede inschrijving binnen het Nexus zomerprogramma (vijf webinars) betaalt u € 90. Deze prijs omvat on demand deelname aan de webinar en de digitale documentatie.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

De online uiteenzetting kan geraadpleegd worden vanaf ontvangst deelnamelink (binnen de twee werkdagen na inschrijving) tot 20 september 2021, 23.59 uur. 

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Een aanwezigheidsattest wordt digitaal bezorgd, ten laatste 28 september 2021.

  • OVB: 2 standaardpunten
  • IBJ: 2 punten (voortgezette opleiding)
  • IGO erkende deze webinar bij effectieve aanwezigheid.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.