Studeren aan de Open Universiteit houdt in dat je zelfstandig studeert met persoonlijke begeleiding.

Zelfstandig studiemateriaal

Wij besteden veel aandacht aan de inhoud en samenstelling van ons studiemateriaal, dat speciaal is afgestemd op zelfstudie. In onze tekst- en werkboeken is de docent als het ware aan het woord. Het materiaal bevat veel vragen, opdrachten met terugkoppeling, voorbeelden en studeeraanwijzingen. Naast gedrukt materiaal krijg je ook toegang tot Studienet en een online bibliotheek.

Begeleidingsvormen

Studeren aan de Open Universiteit is studeren in vrijheid. Dit betekent enerzijds dat je vrij zelfstandig moet werken; inzet, doorzettingsvermogen en motivatie zijn dus belangrijke voorwaarden om te slagen. Maar anderzijds betekent dit ook dat we onze studenten niet zomaar in de steek laten ... In de eerste plaats is het cursusmateriaal speciaal ontwikkeld voor zelfstudie. In de cursussen zijn studeeraanwijzingen opgenomen die normaliter door een docent tijdens colleges worden meegedeeld.

Via de elektronische leeromgeving yOUlearn kan je voor elke cursus of opleiding contact opnemen met een docent of studiebegeleider, die inhoudelijke vragen van studenten kan beantwoorden. De docent kan ook virtuele bijeenkomsten organiseren via Elluminate. Daarnaast kan je ook deelnemen aan de vrijblijvende of verplichte begeleidingsbijeenkomsten die worden georganiseerd in het studiecentrum Antwerpen. Je kiest er zelf voor in hoeverre je gebruik wil maken van de aangeboden begeleiding.