Open Universiteit

De Open Universiteit is een door de Nederlandse overheid ingerichte universiteit die Nederlandse diploma's aflevert. De bachelordiploma's verlenen in principe toegang tot de aansluitende master bij een andere universiteit. Voor een niet aansluitende master kan de universiteit een schakelprogramma opleggen.

Diploma

Na het afronden van de bacheloropleiding mag je de internationaal erkende titel gebruiken, afhankelijk van de studierichting, Bachelor of Arts of Bachelor of Science en BA of BSc achter je naam zetten. Afgestudeerden met een universitair masterdiploma mogen zich, afhankelijk van de studierichting, Master of Arts of Master of Science noemen en MA of MSc achter hun naam zetten.

Gelijkwaardigheid

De gelijkwaardigheid houdt in dat het NARIC (National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre) het betreffende diploma gelijkwaardig verklaart met hetzelfde diploma uitgereikt door een Vlaamse universiteit. Er bestaan twee soorten gelijkwaardigheid: de specifieke gelijkwaardigheid en de niveaugelijkwaardigheid.

Voor bepaalde beroepen en functies, onder meer bij de overheid, kan het nodig zijn de specifieke gelijkwaardigheid van je Nederlands diploma aan te vragen. In het kader van de specifieke gelijkwaardigheid zijn er vier opleidingen die wat meer verduidelijking vragen: bachelor informatiekunde, master business process management and IT, master psychologie en rechtswetenschappen. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij Linda Brosens.

In veel gevallen volstaat echter niveaugelijkwaardigheid. Deze gelijkwaardigheid bevestigt dat het buitenlandse diploma een hoger onderwijsdiploma is met ten minste het niveau van een Vlaamse graad van 'bachelor', 'master' of 'doctor', uitgereikt door een hoger onderwijsinstelling (hogeschool of universiteit). Hiervoor moet je geen aanvraag indienen bij NARIC-Vlaanderen. Op basis van artikel 2 en artikel 3 van het 'Besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 houdende vaststelling van de academische gelijkwaardigheid van Nederlandse diploma's van het hoger onderwijs', is de Nederlandse graad van 'bachelor', 'master' of 'doctor' gelijkwaardig aan een Vlaamse graad van 'bachelor', 'master' of 'doctor'.

Indien een toekomstige werkgever naar een niveaugelijkwaardigheid van uw Nederlandse hoger onderwijsdiploma zou vragen, volstaat het om te verwijzen naar de onderstaande website en bovenstaand besluit van de Vlaamse regering.

Meer informatie: 

Video: Werken in België met een Nederlandse master Psychologie