Een starterscursus volgen, is de ideale manier om kennis te maken met onze opleiding en ons studiesysteem. In een starterscursus wordt extra aandacht besteed aan studievaardigheidstrainingen, studieaanpak, studieplanning, bestudering van teksten, verbetering van de concentratie en het gebruik van informatie- en communicatievoorzieningen. Voor deze cursussen wordt vrijblijvende begeleiding aangeboden. 

Hieronder zie je de starterscursus(sen) van de verschillende opleidingen. Het gaat telkens om cursus(sen) van 5 of 10 studiepunten. Eén studiepunt komt overeen met ongeveer 25 à 30 studie-uren. 

Geïnteresseerd? Kom langs op het studiecentrum om het cursusmateriaal in te kijken.


Wat is inbegrepen in de kostprijs?

Bij de inschrijvingsprijs voor een start-, studiepakket en cursus is inbegrepen:

  • Al het cursusmateriaal (boeken, DVD’s, CD-Rom …)
  • De verzending van het studiemateriaal
  • 12 maanden tentamenrechten (de startdatum is het moment van inschrijving)
  • Drie tentamen- of examenkansen binnen de inschrijvingsduur
  • Begeleiding: vakinhoudelijke groeps- of individuele begeleiding
  • Mentoraatsondersteuning
  • Toegang tot de elektronische leeromgeving yOUlearn
  • Administratieve ondersteuning door het studiecentrum

Wat is het verschil tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld

Vanaf 1 september 2010 wordt er een onderscheid gemaakt tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Alle kostprijzen die hierboven werden vermeld hebben betrekking op het wettelijk collegegeld.

Studenten zijn het (lagere) wettelijk collegegeld verschuldigd indien ze voldoen aan:

  • de nationaliteitsvereiste (d.w.z. een EU/ EER-nationaliteit of de Surinaamse nationaliteit hebben);
  • én nog geen bachelor- en/of een masteropleiding hebben behaald aan een Nederlandse onderwijsinstelling

Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet zal je het (hogere) instellingscollegegeld moeten betalen.