Informatica en informatiekunde

Ruggengraat van de informatie-economie 

De Open Universiteit biedt zowel een bacheloropleiding informatica aan als de bacheloropleiding informatiekunde. De opleiding informatica ligt op het snijvlak van informatietechnologie, communicatietechnologie en bedrijfskunde, en geven inzicht in de actuele technologische ontwikkelingen. De dynamiek van de internetontwikkelingen en het grote aantal toepassingsmogelijkheden maakt ICT tot een boeiend en creatief vakgebied. De bacheloropleiding informatiekunde biedt naast een goede technische basis in de informatica ook een breed zicht op de manier waarop deze kan worden toegepast in een bedrijfssituatie.

De bachelor- en masteropleidingen gaan in op die ontwikkelingen en toepassingen, zoals het opzetten van applicaties voor organisaties, het ontwerpen van e-commerce- en multimediasystemen en ontwikkelingen op het gebied van netwerk- en communicatietechnologie. Daarnaast komen ook de managementaspecten van ict aan bod. Het opzetten van bedrijfsoplossingen in multidisciplinaire teams staat daarbij centraal.

De opleidingen zijn interessant voor een ieder die te maken heeft met de inzet van ict in organisaties, of geïnteresseerd is in de maatschappelijke toepassingen en consequenties daarvan. Er zijn drie masteropleidingen die een verdere specialisatie inhouden.

In de studiegidsen informatica en informatiekunde 2018-2019 vind je meer informatie i.v.m. de opleiding, de kosten, de tentaminering, de opbouw van de opleiding...

Het volledige aanbod binnen informatica kan je raadplegen op de website van de faculteit informatica of volg de onderstaande links voor gedetailleerde informatie over de bachelor- en masteropleidingen:

Bezoek de faculteitswebsite: www.ou.nl/informatica.