Kunst zet zorgzaamheid centraal (do. 24/03, 19-20u): geannuleerd

Volgens de sociaal filosofe Nancy Fraser is zorg, ons vermogen om te zorgen in de breedste zin van het woord, essentieel. Tegelijkertijd staat de zorg voor elkaar onder druk in een groot deel van de geïndustrialiseerde wereld. Onze maatschappij heeft zorg nodig om te kunnen voortbestaan, maar veronachtzaamt de tijd en energie die zorg kost. Zou het kunnen dat de kunst nu een rol vervult als ruimte waarin zorg wél een centrale plek heeft. En waarin wordt nagedacht en geëxperimenteerd met een alternatief, meer op zorgzaamheid gebaseerd, samenlevingsmodel. Sarah de Mul behandelt deze vraag aan de hand van twee recente werken: Fieldguide van Els Dietvorst en Zon Dag Kind van Beyond the Spoken.

prof. dr. Sarah de Mul is hoogleraar Literatuur, cultuur en diversiteit aan de Open Universiteit

Meer Studium Generale

Het hele academisch jaar organiseert de Open Universiteit openbare colleges voor studenten en publiek. Deze vinden onder meer plaats in de Limburgse Parkstadbibliotheken. Klik hier voor meer informatie.