Betalen van een activiteit

Betalen van activiteiten gebeurt uitsluitend door overschrijving van het verschuldigd bedrag op rekeningnummer:

IBAN:BE45 7350 0853 6489
BIC: KREDBEBB
Personeelsvereniging Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Venusstraat 23 - S.V.091
2000 Antwerpen


met vermelding van naam, datum activiteit, aantal leden/niet-leden.

Corona update

In de huidige omstandigheden vragen we slechts te betalen op verzoek van de organisator. Een uitnodiging tot betalen zal u ontvangen 14 dagen vóór aanvang van de activiteit. Dit om onnodige aan- en terugbetalingen te voorkomen.                      

Niet deelname/annulatie inschrijving

Indien u binnen de 14 dagen voorafgaand aan een activiteit forfait moet geven kan er enkel sprake zijn van terugbetaling indien u kan vervangen worden door iemand die op de wachtlijst staat.
U brengt de organisator van de actiiviteit op de hoogte van uw niet-deelname. Als er geen vervanging beschikbaar gevonden wordt, worden de vaste en door de personeelsvereniging vooraf gemaakte kosten (bv. gids, bus, …) nooit terugbetaald.

Annulatie activiteit/workshop

Bij onvoldoende inschrijvingen heeft de organisatie het recht de activiteit of workshop waarvoor u inschreef te annuleren. Reeds betaalde inschrijvingsgelden worden dan terugbetaald.

Gebruik museumpas

Bezoeken aan musea worden steeds berekend aan groepstarief.

Vanaf 1 maart 2020 kan u desgewenst terugbetaling van de toegangsprijs genieten indien u in het bezit bent van een museumpas en deze ook effectief kan voorleggen bij de aankoop van de toegangstickets voor de groep waarbij u aansluit.

Deze terugbetaling zal u na afloop van de activiteit op rekening ontvangen, op voorwaarde dat het groepstarief niet in het gedrang komt door gebruik te maken van de museumpas door de leden van de groep.   De organisator dient voor aanvang van de activiteit schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van het feit dat u gebruik wenst te maken van uw museumpas.