De leden van het Bureau van de Studentenraad zorgen voor de dagelijkse werking omtrent universiteitsbrede dossiers en zijn de hulplijn voor alle studentenvertegenwoordigers. Dit wordt opgesplitst in de mandaten Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Coördinator Participatie, Coördinator Communcatie, Coördinator Onderwijs, Coördinator Sociale Zaken en Coördinator Externe Relaties.
Zij trekken de Algemene Vergadering van de Studentenraad, bestaande uit studentenvertegenwoordigers van de Stuvoraad, Vrij verkozenen, de Onderwijsraad, Facultaire vertegenwoordigers en de Raad van Bestuur. 

Ons Bureau staat altijd klaar om vragen te beantwoorden, opmerkingen mee te nemen naar onze vergaderingen of naar oplossingen te zoeken voor eventuele problemen. Je kan hen aanspreken op de campus of een mailtje sturen naar studentenraad@uantwerpen.be!

Leden van het Bureau


Jens Matthé - Voorzitter

Als voorzitter is hij de eindverantwoordelijke en ­spreekbuis van de studentenvertegenwoordiging van UAntwerpen en dit bij zowel onze eigen instelling als extern. Als rots in de branding van onze Studentenraad.

Tel.: +32 470 66 7 061
studentenraad@uantwerpen.be

 

 

 


Angela Brinkman - 
Ondervoorzitter

Als ondervoorzitter is zij rechterhand en vertrouwenspersoon van de voorzitter en helpt hij hem met het dagelijks bestuur van de ­Studentenraad. Indien nodig deelt zij ook de vergaderlast van de voorzitter tijdens zeer drukke periodes. Zij zorgt er ook voor dat de voorzitter ten allen tijden zijn beiden voeten op de grond houdt. Verder is ze ook de memelord over zaken als het OER en andere belangrijke dingen van onze universiteit.

Tel.: +31 681 78 22 03
studentenraad.ondervoorzitter@uantwerpen.be

 

 


Marloes Tholhuijsen - 
Coördinator onderwijs

Als ­coördinator ­onderwijs volgt ze alle hoger onderwijsgerelateerde krantenartikels zo goed mogelijk op en neemt ze deel aan de maandelijkse ­vergaderingen van de Onderwijsraad en het ­bijhorende bureau van de Onderwijsraad. Als Nederlandse die afzakte naar het zuidelijke Antwerpen grijpt ze elke kans om haar stem te laten horen. Ze heeft een hart voor de studenten en voor de universiteit. Het OER kent ze als haar broekzak en in haar vrije tijd, wacht, welke vrije tijd?.

studentenraad.onderwijs@uantwerpen.be

 

 


Elias Pepermans - 
Secretaris

Elias is een krak in reglementen en statuten. Als secretaris is hij de motor achter de Algemene Vergaderingen. Hij bereidt de agenda voor, noteert het verslag en stelt de actiepunten op voor de Bureau. Verder zal hij ook de de financiële kant van de Studentenraad beheren.

studentenraad.secretaris@uantwerpen.be

 

 

 


Jana Scheers- Coördinator Participatie

 

 

studentenraad.participatie@uantwerpen.be

 

 


Stan Schepers- Coördinator communicatie

Als coördinator communicatie is het zijn taak om de zichtbaarheid van de studentenraad op sociale media te garanderen. Samen met de coördinator participatie verzorgt hij de promocampagnes en de interne en externe communicatie. Zet je mooiste lach maar op als hij in de buurt is want de kans is groot dat hij een foto neemt voor op onze Instagram pagina./p>

Tel.: +32 477 07 47 05
studentenraad.communicatie@uantwerpen.be

 

 


Julien De Wit - Coördinator externe relaties

Als coördinator externe relaties is het zijn taak om de externe organisaties waarvan de Studentenraad lid is te overzien. Zijn agenda zal dus gevuld zijn met vergaderingen en meetingen. Verder al hij ook de events van de Studentenraad zelf in goede banen leiden.

studentenraad.externerelaties@uantwerpen.be

 

 Morganne Lambrechts- Coördinator sociale zaken

Ze is als coördinator sociale Zaken verantwoordelijk voor alle stuvodossiers en heeft een grote interesse in alles wat met studentenvoorzieningen te maken heeft. Ze heeft een grote passie voor zwemmen.

studentenraad.socialezaken@uantwerpen.be

Studentencoach Tinne Nijs

tinne.nijs@uantwerpen.be
Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten (SCS)

T+32 (0)3 265 20 37

M: +32 494 04 00 62

Bureau Campus Drie Eiken
Gebouw G, lokaal G050 (parking 2)
Universiteitsplein 1 - 2610 Wilrijk 

Bureau Stadscampus
Gebouw E, lokaal E121
Grote Kauwenberg 2 - 2000 Antwerpen