De leden van het Bureau van de Studentenraad zorgen voor de dagelijkse werking omtrent universiteitsbrede dossiers en zijn de hulplijn voor alle studentenvertegenwoordigers. Dit wordt opgesplitst in de mandaten Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Coördinator Participatie, Coördinator Communcatie, Coördinator Onderwijs, Coördinator Sociale Zaken en Coördinator Externe Relaties.
Zij trekken de Algemene Vergadering van de Studentenraad, bestaande uit studentenvertegenwoordigers van de Stuvoraad, Vrij verkozenen, de Onderwijsraad, Facultaire vertegenwoordigers en de Raad van Bestuur. 

Ons Bureau staat altijd klaar om vragen te beantwoorden, opmerkingen mee te nemen naar onze vergaderingen of naar oplossingen te zoeken voor eventuele problemen. Je kan hen aanspreken op de campus of een mailtje sturen naar studentenraad@uantwerpen.be!

Leden van het Bureau


Marloes Tholhuijsen - Voorzitter

Als voorzitter is zij de eindverantwoordelijke en ­spreekbuis van de studentenvertegenwoordiging van UAntwerpen en dit bij zowel onze eigen instelling als extern. Als Nederlandse die afzakte naar het zuidelijke Antwerpen grijpt ze elke kans om haar stem te laten horen. Ze heeft een hart voor de studenten en voor de universiteit. Het OER kent ze als haar broekzak en in haar vrije tijd, wacht, welke vrije tijd?

Tel.: +31 636 43 49 70
studentenraad@uantwerpen.be


Jana Scheers - Ondervoorzitter

Als ondervoorzitter is zij rechterhand en vertrouwenspersoon van de voorzitter en helpt zij haar met het dagelijks bestuur van de ­Studentenraad. Indien nodig deelt zij ook de vergaderlast van de voorzitter tijdens zeer drukke periodes. Zij zorgt er ook voor dat de voorzitter ten allen tijden zijn beiden voeten op de grond houdt. 

Tel.: +32 489 39 49 75
studentenraad.ondervoorzitter@uantwerpen.be


Arne Cobben - Coördinator onderwijs


Als ­coördinator ­onderwijs volgt hij alle hoger onderwijsgerelateerde krantenartikels zo goed mogelijk op en neemt hij deel aan de maandelijkse ­vergaderingen van de Onderwijsraad en het ­bijhorende bureau van de Onderwijsraad. 

Tel.: +32 476 07 53 80
studentenraad.onderwijs@uantwerpen.be


Arno Deceuninck - Secretaris

Als secretaris is hij voornamelijk verantwoordelijk voor de verslagen van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en neemt hij een aantal ondersteunende taken op binnen het Bureau van de Studentenraad. 

Tel.: +32 476 75 11 85

studentenraad.secretaris@uantwerpen.be


Jana Scheers- Coördinator Participatie

 

Tel.: +32 489 39 49 75
studentenraad.participatie@uantwerpen.be


Laurens Verhaegen - Coördinator communicatie

Als coördinator communicatie is het zijn taak om de zichtbaarheid van de studentenraad op sociale media te garanderen. Samen met de coördinator participatie verzorgt hij de promocampagnes en de interne en externe communicatie. Zet je mooiste lach maar op als hij in de buurt is want de kans is groot dat hij een foto neemt voor op onze Instagram pagina.

Tel.: +32 470 22 22 93 

studentenraad.communicatie@uantwerpen.be

 

Vacant - Coördinator externe relaties

Als coördinator externe relaties is het zijn/haar/hun taak om de externe organisaties waarvan de Studentenraad lid is te overzien. Zijn/haar/hun agenda zal dus gevuld zijn met vergaderingen en meetingen. Verder al hij/zij/die ook de events van de Studentenraad zelf in goede banen leiden.​

studentenraad.externerelaties@uantwerpen.be


Julien De Wit - Coördinator sociale zaken

Julien is als coördinator sociale Zaken verantwoordelijk voor alle stuvodossiers en heeft een grote interesse in alles wat met sociale zaken te maken heeft. Hij is ongelooflijk gedreven als vertegenwoordiger van studenten en wil studenten laagdrempelig bereiken.

Tel.: +32 479 34 85 71
studentenraad.socialezaken@uantwerpen.be