Vind hier jouw studentenvertegenwoordigers per faculteit voor academiejaar 2021-2022!

Organisatie en samenstelling

Wie is Wie?

De verkiezingsresultaten verschijnen ieder academiejaar op de studentenvertegenwoordigings-posters. Deze zijn zowel in de wandelgangen van UAntwerpen als online te vinden. Op onze website is eveneens een makkelijke doorbladerbare excel-lijst te vinden per faculteit. Vanaf academiejaar 2016-2017 verschijnt er op de Facebookpagina van Studentenraad Universiteit Antwerpen eveneens een fotoalbum waarin alle studentenvertegenwoordigers nog eens per raad opgelijst staan met bijhorende foto én contactgegevens. Dit om onze studentenvertegenwoordiging nog transparanter en laagdrempeliger te maken.

https://www.facebook.com/sruantwerpen

Structuur

De samenstelling komt zowel direct als indirect tot stand en onze werking telt meer dan 150 verkozen studentenvertegenwoordigers. Naast de Algemene Vergadering van onze Studentenraad zijn ook heel wat studenten actief op facultair of opleidingsniveau. Deze structuren zijn terug te vinden op het overzicht via de knop hier rechtsboven.

Vertegenwoordiging op alle niveaus

De studentenraad is de stem van de studenten aan de Universiteit Antwerpen en verdedigt de belangen van alle studenten. We staan ook in voor de goede organisatie van de studentenverkiezingen en voor de organisatie van de studentenvertegenwoordiging aan de universiteit. Op deze website vind je alle informatie. Vele studenten denken bij studentenvertegenwoordiging direct aan het aankaarten van onbetaalbare of onleesbare cursussen, slechte lokalen, onmogelijke examenroosters enzovoort. Als jij dat ook dacht, heb je helemaal gelijk! In de opleidingscommissies wordt per studierichting bekeken wat beter kan en wat al goed is. Studentenvertegenwoordigers spelen daar een erg grote rol bij. Maar studentenvertegenwoordiging vindt ook plaats op alle andere beleidsniveaus van de Universiteit Antwerpen. Er zetelen vertegenwoordigers van de studenten in de onderwijsraad, de raad voor studentenvoorzieningen (stuvoraad) tot helemaal in de raad van bestuur en het bestuurscollege van onze universiteit. Op deze website kom je meer te weten over wat die studenten daar allemaal doen.

Samenstelling Algemene Vergadering Studentenraad

Conform het participatiedecreet van 19 maart 2004 werd met ingang van het academiejaar 2004-2005 een Studentenraad opgericht die als volgt wordt samengesteld:

  • per faculteit één student, verkozen door en onder alle studenten van de betreffende faculteit (9);
  • vijf studenten, vrij verkozen door en onder alle studenten (5);
  • drie studenten die deel uitmaken van de Raad van Bestuur, aangeduid door middel van getrapte verkiezing, in welk geval betrokken studenten worden verkozen door de leden van de Studentenraad(3);
  • negen verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Onderwijsraad (9);
  • acht verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Stuvoraad (8).

Naast de stemgerechtigde leden worden de woordvoerder en de vice-woordvoerder van VUAS op elke vergadering van de Studentenraad met raadgevende stem uitgenodigd. Dit om de binding tussen de Studentenraad en VUAS te versterken.