Elke student moet in het klassieke curriculum kennis maken met het werkveld.

Het beleidsplan 2021 van de Studentenraad stelt dat zij een standpunt zal innemen rond het thema employability. Onder employability verstaan we het pakket van prestaties, vaardigheden en persoonlijke inzichten die het succes van pas afgestudeerden op de arbeidsmarkt vergroten. 

Op de Onderwijsraad van 1 juni 2021 wordt het startschot gegeven voor dit dossier. Dit document bevat enkele richtlijnen, waarop de Studentenraad zal verder werken. Er worden een aantal concrete ideeën aangebracht, deze dienen om de speerpunten te concretiseren. Het is dus niet te beschouwen als een limitatieve lijst van ideeën. 

Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen na overleg met verschillende aandeelhouders in het employability aanbod: studenten die de studentenverenigingen representeren, medewerkers van het departement onderwijs en de studenten via hun vertegenwoordigingsorgaan de Algemene Vergadering van de Studentenraad.Op basis van deze overlegmomenten hebben we enkele richtlijnen opgesteld die voor de studenten centraal staan in de discussie rond employability.

Download hieronder het volledige standpunt. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons via de onderstaande contactgegevens.