Memorandum Mobiliteit ASRA

Dinsdag 11 mei gaf ASRA, de AssociatieStudentenRaad Antwerpen, een memorandum over mobiliteit aan het Antwerpse stadsbestuur. Zo werken we samen met de verschillende niveau's aan veiliger, toegankelijker en duurzamere mobiliteitsplan voor studenten in Antwerpen.

Het volledige document kunt u hieronder lezen.

We zullen participatief traject starten en zorgen dat er overleg komt tussen de spelers en de Antwerpse studenten. ~ Schepen Koen Kennis

Addendum Mobiliteit UAntwerpen

In het memorandum staat er per studentenraad van de instelling een aparte addendum om campusspecifieke problemen aan te kaarten. Deze nota werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de Studentenraad UAntwerpen op 28 april. Veel input voor deze nota kwamen van open en interne werkgroepen georganiseerd.

Onze kernpunten

  • Openbaar Vervoer: betere verbinding tussen CST en CMI-CGB-CDE
  • Fietsen: meer bekendheid huurfietsen, meer fietsenstellingen, (betere) fietsenpaden tussen de verbindingswegen tussen campussen
  • Deelsystemen:  Velostation aan CDE
  • Duurzaamheid: elke beleidsbeslissing een duurzaamheidstoets laten overlopen
  • Mobiliteit voor iedereen: brede voetpaden, vermijden van verhogingen, aangepaste studententarieven
Het volledige addendum kunt u hieronder lezen.

Persmoment ASRA

Herbekijk via de volgende link het persmoment van het memorandum. Je herkent waarschijnlijk voorzitter Studentenraad UAntwerpen Jens Matthé, coördinator externe relaties Studentenraad UAntwerpen en voorzitter ASRA Julien De Wit, rector UAntwerpen Herman Van Goethem en schepen mobiliteit Koen Kennis.

Livestream Persmoment

Enkele kiekjes van het event: