Als je pas begint als studentenvertegenwoordiger is er zeer weinig vanzelfsprekend. Daarom willen we alvast een paar tips meegeven zodat je goed voorbereid eraan kan beginnen! 

- Lees de agenda van je vergaderingen op tijd. Zo kan je je ideeën en twijfels aftoetsen bij anderen. 

- Elk academiejaar wordt er per faculteit een Facebook-groep gemaakt voor alle studentenvertegenwooridgers. Daarin kunnen vragen gesteld worden aan je mede-stuvers maar ook aan het Bureau, en kan je ook andere gerelateerde zaken delen en bespreken. Vind je geen groep? Contacteer jouw facultaire vertegenwoordiger!

- Als je niet weet hoe je eraan moet beginnen, neem dan contact op met de stuver die vorig jaar jouw funcite had, hij/zij weet je zeker verder te helpen en kan je extra informatie bezorgen die je kan gebruiken!

- Laat aan je medestudenten zien waar je mee bezig bent! Gebruik daarvoor de nodige kanalen, zoals een speech in de aula, een bericht in de Facebook-groep van je opleiding, op jouw persoonlijk profiel, ...

De Algemene vergadering

De leden van de Studentenraad komen maandelijks samen in wat we de Algemene Vergadering (AV) noemen. Dit is de plaats waar standpuntent worden goedgekeurd van alle aanwezigen omtrent specifieke, vaak universiteitsbrede, dossiers. 

Voor de AV
De agenda van de AV met de uitnodiging via je studentenmail ten laatste 5 dagen op voorhand. Er wordt verwacht dat je voorbereid naar de vergadering komt, dat je met andere woorden alle documenten hebt nagelezen en een standpunt kan innemen.


Op de AV
De AV begint meestal met goedkeuring van verslagen en mededelingen. Deze zijn vooral ter kennis van waar het Bureau mee bezig is en om te toetsen of voorgaande discussies goed weergegeven zijn in het verslag. Verder op de agenda vind je de inhoudelijke topics. Deze discussies vragen om input voor een aankomend onderwerp of over een voorstel dat voorligt. Tijdens de AV zal een aanwezigheidslijst worden doorgegeven, hiermee willen we het belang van je aanwezigheid benadrukken. Indien je niet aanwezig kan zijn zorg je voor een volmacht.