Afkortingen

Veel studentenvertegenwoordigers, vooral uit de Algemene Vergadering, maken frequent gebruik van afkortingen. Deze afkortingen worden vaak ook gebruikt door het personeel aan de UAntwerpen zelf in vergaderingen en verslagen, en daarom kan het als beginnend stuver moeilijk zijn om te volgen als je geen idee hebt waar deze afkortingen voor staan. Daarom geven we je deze lijst mee! Ontbreken er nog? Laat het ons weten!

Afkorting

Betekenis

AAP    Assisterend Academisch Personeel
ADOC    Departement Onderzoek en Innovatie
ADOND     Departement Onderwijs
ADS     Antwerp Doctoral School
AMS     Antwerp Management School
ASO    Antwerpens StudentenOverleg
ASoE Antwerp School of Education
ASRA Associatie StudentenRaad Antwerpen
ATP Administratief en Technisch Personeel
AUHA Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen
BAMA-structuur Bachelor-Master-structuur
BAP Bijzonder Academisch Personeel
BC Bestuurscollege
BI Business Intelligence
BOF Bijzonder Onderzoeksfonds
CAP Commissie Academisch Personeel
Centrum WeST Centrum voor Werken en Studeren
CIKO Cel voor Innovatie en Kwaliteitszorg in Onderwijs
CDE Campus Drie Eiken
CGB Campus Groenenborger
CMI Campus Middelheim
CMU Campus Mutsaard
CNO Centrum Nascholing Onderwijs
COIL Collaborative Online International Learning
CPG Centrum Pieter Gillis
CST Campus Stadscampus
CvB College van Beheer
DHO Databank Hoger Onderwijs
dIS Dienst Internationale Samenwerking
DSSB Dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding
ECHO Expertisecentrum Hoger Onderwijs
ERK Europees Referentiekader
EVC Eerder verworven competentie
EVK Eerder verworven kwalificatie
FBD [faculteit] Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige wetenschappen
FBE Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie
FEC Facultaire Evaluatiecommissie
FR Faculteitsraad
FWO Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen
GGW [faculteit] Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
ICHO Interuniversitair Centrum voor huisartsopleiding
IMDO Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling
IOB Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -Beheer
IOF Industrieel Onderzoeksfonds
IOIW Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen
IPAC Instituut voor Professionele en Academische Communicatie
ISO International Students Office
JOC Juridisch OpvolgingsCentrum
LW [faculteit] Letteren en Wijsbegeerte
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
OER Onderwijs- en Examenreglement
OP Onderwijzend Personeel
OU Open Universiteit
OW [faculteit] Ontwerpwetenschappen
O(W)C Onderwijscommissie (of Opleidingscommissie)
OWR Onderwijsraad
OZR Onderzoeksraad
PAVO [werkgroep] Postacademische Vorming
PG Postgraduaten
REC(H) [faculteit] Rechten
RvB Raad van Bestuur
SCS Sociale, Culturele, en Studentgerichte diensten
SINC Students for Innovation and Cooperation
(studentenvereniging voor ondernemerschap)
SisA Studenteninformatiesysteem Antwerpen
STIP Studenteninformatiepunt
STUVO [raad] Studentenvoorzieningen
SW [faculteit] Sociale Wetenschappen
TI [faculteit] Toegepaste Ingenieurswetenschappen
UCSIA Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen
UFOO Universitair Fonds voor Onderwijsontwikkeling
USAB Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding
USOS Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking
UZA Universitair Ziekenhuis Antwerpen
U&S Universiteit en Samenleving
VLHORA Vlaamse Hogescholenraad
VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad
VLOR Vlaamse Onderwijsraad
VLUHR Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad
VUAS Verenigde Universiteit Antwerpen Studenten
VVS Vlaamse Vereniging van Studenten
WET [faculteit] Wetenschappen
WIKO Werkgroep Innovatie en Kwaliteitszorg in het Onderwijs
WIO Werkgroep Internationalisering van het Onderwijs
WOSA Werkgroep Onderwijs- en Studentenadministraties
ZAP Zelfstandig Academisch Personeel