Ethische beginselverklaring Universiteitsfonds Antwerpen

De Universiteit Antwerpen leeft bij haar Universiteitsfonds de volgende ethische beginselen na op het vlak van fondsenwerving:

  • respecteren van de bestemming van de fondsen door de financierder, in overeenstemming met de interne en externe regels over het financieel beheer van de Universiteit Antwerpen;
  • de academische vrijheid verzekeren voor alle academische activiteiten die dankzij het Universiteitsfonds worden gerealiseerd;
  • de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat wordt gefinancierd dankzij het Universiteitsfonds in eigendom van de Universiteit Antwerpen houden;
  • transparant  communiceren over de fondsenwerving in het kader van het Universiteitsfonds en over de academische activiteiten die dankzij deze fondsen worden gefinancierd;
  • de fondsenwerving in het kader van het Universiteitsfonds laten beheren door een interne adviescommissie die rapporteert aan het Bestuurscollege van de Universiteit Antwerpen;
  • alle wettelijke verplichtingen die de werking van het Universiteitsfonds betreffen, strikt naleven.