Club Brugge Leerstoel onderzoekt de voetbalonderneming van de toekomst

Voetbalclub Club Brugge zet in op de verdere professionalisering van de voetbalwereld en lanceert in samenwerking met de Universiteit Antwerpen de nieuwe ‘Club Brugge Leerstoel’. De Leerstoel onderzoekt waar hoe de voetbalonderneming van morgen er zou moeten uitzien. 

Waarom de 'Club Brugge Leerstoel'

Waarom de 'Club Brugge Leerstoel'?

De Universiteit Antwerpen werkt over een periode van 4 jaar de 'Club Brugge Leerstoel' verder uit (2019-2022).

De leerstoel biedt een platform voor onderzoek en dienstverlening over de nationale en internationale juridische context waarin een voetbalonderneming zich begeeft, idem voor de professionalisering ervan.

Belangrijke aandachtspunten:

  • de organisatie van de governance van een voetbalonderneming,
  • het compliance-perspectief,
  • de corporate social responsibility (CSR).

De ‘Club Brugge Leerstoel’ draagt daarnaast bij tot de wetenschappelijke opinievorming over het Belgisch regelgevend kader voor de voetbalonderneming en de optimalisering daarvan. Het onderzoek zal in hoofdzaak bestaan uit een doctoraatstraject in de rechten. De dienstverlening neemt bij voorkeur de vorm aan van lezingen of congressen. De leerstoel is gehecht aan de ‘Onderzoeksgroep Onderneming & Recht’.

Professor Robby Houben, promotor van de ‘Club Brugge Leerstoel’, vertelt over de grote ambitie van de nieuwe leerstoel: “De ‘Club Brugge Leerstoel’ draagt bij tot de wetenschappelijke opinievorming over het Belgisch regelgevend kader voor de voetbalonderneming en de optimalisering daarvan. Het onderzoek zal in hoofdzaak bestaan uit een doctoraatstraject in de rechten, dit in combinatie met lezingen en/of congressen. We zijn Club Brugge enorm dankbaar dat ze samen met de Universiteit Antwerpen deze uitdaging willen aangaan. Het maatschappelijk initiatief van Club Brugge bewijst dat voetbalclubs steeds meer oog hebben voor een professionele omkadering van hun werking”.

Wie is betrokken bij de 'Club Brugge Leerstoel'

Wie is betrokken bij de 'Club Brugge Leerstoel'?

Het is voetbalclub Club Brugge die het maatschappelijk initiatief nam om een wetenschappelijk kader te creëren voor de professionalisering van een voetbalonderneming. De samenwerking tussen Club Brugge en de Universiteit Antwerpen is uniek, nog nooit werd er een wetenschappelijke en academische samenwerking van die aard op touw gezet tussen beide sectoren.

Vincent Mannaert van Club Brugge vertelt over de beweegredenen om de Leerstoel op te richten: "De voetbalclub wordt steeds meer een voetbalonderneming. Dat vereist aandacht voor een gepaste juridische, financiële, operationele en commerciële omkadering, zeker in een internationale voetbalmarkt die snel aan het evolueren en groeien is. Om internationaal competitief te zijn vanuit een kleine markt als België, moeten we over de landsgrenzen kijken om in alle facetten performanter te worden. Een objectief-wetenschappelijk onderzoek naar de uitdagingen voor het Belgische clubvoetbal draagt hierin bij.”

Wil jij ook de 'Club Brugge Leerstoel' steunen?

Contactpersonen

  • Prof. dr. Robby Houben (leerstoelhouder): robby.houben@uantwerpen.be
  • Kirsten Willem (head of communication Club Brugge): kirsten.willem@clubbrugge.be 
  • Dimitry Beuckelaers (Universiteitsfonds Antwerpen): dimitry.beuckelaers@uantwerpen.be 

Aftrap 'Club Brugge Leerstoel' – inauguratie 3 december 2019

Op 3 december 2019 vond de officiële aftrap plaats voor de gloednieuwe 'Club Brugge Leerstoel'. De inauguratie ging door in het historische decor van het Hof van Liere op de Stadscampus van de universiteit. Dankzij de 'Club Brugge Leerstoel' kan er volop ingezet worden op verdere professionalisering en optimalisering van de voetbalwereld. De UAntwerpen, het Universiteitsfonds, de Faculteit rechten en Club Brugge wensen alle aanwezigen te bedanken voor de komst.