CurieuzeNeuzen

CurieuzeNeuzen Vlaanderen is het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. Het wordt uitgerold onder wetenschappelijke begeleiding van Universiteit Antwerpen.
In 20.000 straten in Vlaanderen meten CurieuzeNeuzen in mei 2018 tot hoeveel stikstofdioxide het verkeer hun buurt leidt.

Het doel van dit onderzoek is de luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland.

Om het project van A tot Z uit te werken zijn we nog op zoek naar bijkomende fondsen. Hiermee willen we onder andere een educatief pakket voor scholen ontwikkelen, de resultaten breder communiceren en bijkomend diepgaand onderzoek verrichten. Op die manier leveren we op internationaal en Europees vlak een stevig visitekaartje af.

Steun dit project

Stap 1. Vul het handgiftformulier in waarbij je jouw voorkeursbestemming toevoegt, in dit geval 'CurieuzeNeuzen'.

Het ingevulde formulier kan je per post bezorgen Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 M.A.223 - 2020 Antwerpen of digitaal via universiteitsfonds@uantwerpen.be, een scan of foto hiervan is zeker voldoende! Zo kan het Universiteitsfonds Antwerpen jouw gift correct toewijzen.

Stap 2. Betalen kan via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook de vermelding 'fiscaal attest' + 'CurieuzeNeuzen' toe in je mededeling. 

Iedere gift vanaf 40 euro geeft recht op een belastingvermindering van 45%. Je ontvangt hiervoor een fiscaal attest van de Universiteit Antwerpen.

Meer info over CurieuzeNeuzen Vlaanderen vindt u op www.curieuzeneuzen.be