Dikgale Chronic Diseases Intervention Project

Terwijl zorghulpprogramma’s in Zuid-Afrika zich vooral concentreren op infectieziekten zoals malaria en aids wordt het land getroffen door een stille epidemie van chronische ziekten. Dit is zeker het geval in Dikgale, een rurale regio in de provincie Limpopo. Hier is de prevalentie van hypertensie, verhoogde bloedsuikerspiegel en overgewicht respectievelijk 38%, 13% en 27% in de populatie van 15 jaar en meer. Het aantal beroertes in de streek is ook dramatisch toegenomen.

Met het project ‘Dikgale Chronic Diseases Intervention Project’ (DIK CDIP) wil de UAntwerpen in samenwerking met de Universiteit van Limpopo de zorg voor chronische aandoeningen in Dikgale verbeteren. Concreet ontwikkelen we samen trainingsprogramma’s rond diabetes type 2 en hypertensie voor verpleegkundigen, verbeteren we de medicatievoorziening in de eerstelijns klinieken, zetten we in op gezondheidspromotie en bekijken we hoe traditionele genezers en westers opgeleide zorgverleners beter kunnen samenwerken. Daarnaast ondersteunt de lokale universiteit ook opvangcentra voor kansarme (wees)kinderen en voor ouderen die getroffen worden de dubbele belasting van infectieziekten en chronische aandoeningen.

In 2017 werd er tijdens de Antwerp 10 Miles gelopen tegen chronische ziekten in Zuid-Afrika. Op die manier werd er ruim 800 euro ingezameld. Dit bedrag stortten we door naar onze partner in Zuid-Afrika. Zij kochten er zaden en materiaal aan en stelden die ter beschikking van opvangcentra voor ouderen. De ouderen gingen hiermee aan de slag. Ze kweken nu samen volop eigen groenten en delen hun gezonde oogst met de kansarme weeskinderen in de naburige drop-in centres.