Leerstoel Europese waarden: discoursen en perspectieven

Deze leerstoel kwam tot stand onder de auspiciën van baron Velge en met de steun van het Fonds Baillet Latour en Baron Velge. De leerstoel beoogt de studie van de Europese waarden op basis van de grondslagen van de Europese cultuur en werkt nauw samen met de gelijkaardige leerstoel die hetzelfde fonds parallel financiert aan de Université Catholique de Louvain. De Leerstoel Europese Waarden is ingebed binnen het Universiteitsfonds Antwerpen, een fonds dat actief inzet op wetenschappelijke en maatschappelijke topics.

  • Leerstoelhouders: Heleen Touquet en Wim Weymans
  • Promotor: prof. dr. Luk Duerloo
  • Copromotor: prof. dr. Hendrik Opdebeeck
  • Contactpersoon Universiteitsfonds Antwerpen: Dimitry Beuckelaers
  • Contactpersoon 
  • Looptijd: 2015 - 2021

Lees het interview met prof. dr. Noel Clycq over onderwijs dat de inclusieve identiteit moet ondersteunen op Doorbraak.be

Steun dit project

Stap 1. Vul het handgiftformulier in waarbij je jouw voorkeursbestemming toevoegt, in dit geval 'Europese Waarden'.

Het ingevulde formulier kan je per post bezorgen Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 M.A.223 - 2020 Antwerpen of digitaal via universiteitsfonds@uantwerpen.be, een scan of foto hiervan is zeker voldoende! Zo kan het Universiteitsfonds Antwerpen jouw gift correct toewijzen.

Stap 2. Betalen kan via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook de vermelding 'fiscaal attest' + 'Europese Waarden' toe in je mededeling. Je kan je gift ook overmaken via onze online doneerknop.

Iedere gift vanaf 40 euro geeft recht op een belastingvermindering van 45%. Je ontvangt hiervoor een fiscaal attest van de Universiteit Antwerpen.