Ruusbroecgenootschap

JvR erepaneelHet Ruusbroecgenootschap, in 1925 gesticht door vier jezuïeten, is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De vaste medewerkers en jonge onderzoekers doen onderzoek naar de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden, met een focus op de tekstuele traditie en op gedrukte bronnen. In de schoot van het Ruusbroecgenootschap kwamen tekstedities tot stand van onder meer Ruusbroec en Hadewijch, die ook hun weg vonden naar een breder publiek in binnen- en buitenland.

Het uitgeven van dergelijke teksten is een arbeids- en tijdsintensieve bezigheid – monnikenwerk! – waarvoor binnen het huidige wetenschapsbedrijf jammer genoeg geen financiëring meer beschikbaar is. Talloze teksten zijn echter nog steeds alleen in handschrift of druk beschikbaar en voor het grote publiek ontoegankelijk. Dit is jammer want juist op het vlak van het vlak van mystieke en devotionele literatuur hebben de Lage Landen een grote en unieke bijdrage geleverd aan de Europese cultuur en de Christelijke spiritualiteit. Voorbeelden zijn de werken van de Gentse mystica Alijt Bake (†1455), de mystieke schrijfster Maria van Hout (†1547) en de Noord-Nederlandse priester en geestelijk leidsman Jan Pelgrim Pullen (†1608).

Ons doel is om het via externe financiëring mogelijk te maken dat onderzoekers op tijdelijke basis aan het Ruusbroecgenootschap verbonden worden om juist dit werk, ten behoeve van het bredere publiek, op zich te nemen.

Meer weten over het Ruusbroecgenootschap? Neem zeker eens een kijkje op de website.

Steun dit project

Stap 1. Vul het handgiftformulier in waarbij je jouw voorkeursbestemming toevoegt, in dit geval  'Ruusbroeckgenootschap'.

Het ingevulde formulier kan je per post bezorgen Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 M.A.223 - 2020 Antwerpen of digitaal via universiteitsfonds@uantwerpen.be, een scan of foto hiervan is zeker voldoende! Zo kan het Universiteitsfonds Antwerpen jouw gift correct toewijzen.

Stap 2. Betalen kan via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook de vermelding 'fiscaal attest' + 'Ruusbroeckgenootschap' toe in je mededeling. Je kan je gift ook overmaken via onze online doneerknop.

Iedere gift vanaf 40 euro geeft recht op een belastingvermindering van 45%. Je ontvangt hiervoor een fiscaal attest van de Universiteit Antwerpen.