Intensief taaltraject voor vluchtelingen

taaltraject voor vluchtelingenDe Universiteit Antwerpen wil haar steentje bijdragen aan de integratie van vluchtelingen in ons land.

Een aantal onder hen kan het best zijn talenten ontplooien door verder te studeren. We denken hierbij bijvoorbeeld aan jongeren die hun studie niet konden opstarten of voltooien in hun eigen land of mensen met een diploma hoger onderwijs dat niet volledig erkend wordt in België. Het taaljaar Nederlands voor anderstaligen in een academische context bereidt hen hierop voor. 

Wat is het nut en het doel van het taaljaar Nederlands?
In de meeste opleidingen in het hoger onderwijs is Nederlands de instructietaal. Daarom organiseert Linguapolis, het taalinstituut van de UAntwerpen, een intensief voorbereidend taaljaar Nederlands voor anderstalige kandidaat-studenten. Het einddoel van de studenten van dit taaljaar is het ITNA-certificaat behalen en hiermee de officiële toelating op het vlak van taalvoorwaarden om te kunnen studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit.

Wat is de kostprijs van het taaljaar Nederlands?
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 4.270 per student voor het volledige taaljaar. Aangezien de opleiding niet wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, doen we graag een beroep op je vrijgevigheid zodat we deze opleiding gratis kunnen aanbieden aan student-vluchtelingen met beperkte eigen middelen.

Wens je meer info over het taaljaar Nederlands?
Tijdens dit voltijds studieprogramma volgen de studenten op één academiejaar de vijf opeenvolgende niveaus (tot ERK B2/C1) van de Linguapolis-taalopleidingen Nederlands voor anderstaligen, aangevuld met de opleidingsonderdelen Nederlandenkunde, Academische Vaardigheden en Fonetiek.

Steun dit project

Stap 1. Vul het handgiftformulier in waarbij je jouw voorkeursbestemming toevoegt, in dit geval 'Taaltraject'.

Het ingevulde formulier kan je per post bezorgen Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 M.A.223 - 2020 Antwerpen of digitaal via universiteitsfonds@uantwerpen.be, een scan of foto hiervan is zeker voldoende! Zo kan het Universiteitsfonds Antwerpen jouw gift correct toewijzen.

Stap 2. Betalen kan via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook de vermelding 'fiscaal attest' + 'Taaltraject' toe in je mededeling. Je kan je gift ook overmaken via onze online doneerknop.

Iedere gift vanaf 40 euro geeft recht op een belastingvermindering van 45%. Je ontvangt hiervoor een fiscaal attest van de Universiteit Antwerpen.

Nieuws