Tutoraat

Tutoraat

Het Tutoraat wil de doorstroom binnen het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs verbeteren, specifiek gericht naar leerbedreigde jongeren. Deze doelgroep komt immers vaker in het watervalsysteem terecht en stroomt moeilijker door naar de hogeschool of universiteit.

Studenten van UAntwerpen  worden gevormd en ingezet als tutor, om deze leerlingen op het juiste spoor te zetten en hun kansen op een hogere opleiding en een stabiele toekomst te vergroten.

www.uantwerpen.be/tutoraat

Steun dit project

Stap 1. Vul het handgiftformulier in waarbij je jouw voorkeursbestemming toevoegt, in dit geval 'Tutoraat'.

Het ingevulde formulier kan je per post bezorgen Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 M.A.223 - 2020 Antwerpen of digitaal via universiteitsfonds@uantwerpen.be, een scan of foto hiervan is zeker voldoende! Zo kan het Universiteitsfonds Antwerpen jouw gift correct toewijzen.

Stap 2. Betalen kan via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook de vermelding 'fiscaal attest' + 'Tutoraat' toe in je mededeling. Je kan je gift ook overmaken via onze online doneerknop.

Iedere gift vanaf 40 euro geeft recht op een belastingvermindering van 45%. Je ontvangt hiervoor een fiscaal attest van de Universiteit Antwerpen.