Veilige geneesmiddelen voor zwangere vrouwen en kinderen

Beeld uit Centers for Disease Control and PreventionZwangere vrouwen en kinderen vormen een kwetsbare populatie in onze samenleving, ook wanneer het gaat om de behandeling van verschillende ziekten met geneesmiddelen. Sinds de thalidomide (Softenon) tragedie in de jaren ‘60 werd de regelgeving omtrent de evaluatie van de veiligheid van geneesmiddelen verstrengd.

Tot vandaag worden door de overheden studies vereist in drachtige dieren van 2 verschillende species, knaagdier en niet-knaagdier, alvorens zwangere vrouwen mogen worden blootgesteld aan een geneesmiddel. Aangezien dit echter gepaard gaat met een hoog proefdiergebruik wordt momenteel nagegaan of de veiligheid van geneesmiddelen ook kan worden gegarandeerd adhv in vitro testen, waarbij geen dieren moeten worden gebruikt. Hierbij wordt het zebravisembryo onderzocht aangezien de embryonale ontwikkeling gelijkaardig is aan die van de mens, kan opgevolgd worden onder een microscoop en snel verloopt.

Voor indicaties bij kinderen stelt zich ook een ethisch probleem. Tot op vandaag worden de meeste behandelingen met geneesmiddelen gebaseerd op ervaring in volwassenen en worden de dosissen vaak enkel aangepast ifv het gewicht van het kind. Aangezien echter verschillende organen die instaan voor de omzetting en eliminatie van geneesmiddelen nog moeten matureren, zeker bij baby’s en peuters, kan dit leiden tot een onder- of overdosering van deze kinderen waardoor respectievelijk het geneesmiddel niet werkzaam is of toxisch wordt.

Owv deze redenen worden farmaceutische firma’s sinds 2006 verplicht om kinderen in klinische studies op te nemen en indien ze dit niet doen, moeten zij een duidelijke rationale voorzien. Dit ligt echter heel gevoelig aangezien sterfte of blijvende schade bij kinderen in een klinische studie desastreus is. Er wordt dan ook gezocht naar modellen om de veiligheid van geneesmiddelen voor de pediatrische populatie na te gaan, alvorens deze aan (jonge) kinderen worden toegediend. Dit kan al voor een deel aan de hand van mathematische en in vitro modellen, maar deze kunnen het complexe ontwikkelende organisme nog niet benaderen. Eén van de diermodellen die nu verder onderzocht worden, is het Göttingen minivarken, aangezien de jonge biggen verschillende anatomische en fysiologische gelijkenissen vertonen met kinderen.

Steun dit project

Stap 1. Vul het handgiftformulier in waarbij je jouw voorkeursbestemming toevoegt, in dit geval  'Veilige geneesmiddelen zwangere vrouwen'.

Het ingevulde formulier kan je per post bezorgen Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 M.A.223 - 2020 Antwerpen of digitaal via universiteitsfonds@uantwerpen.be, een scan of foto hiervan is zeker voldoende! Zo kan het Universiteitsfonds Antwerpen jouw gift correct toewijzen.

Stap 2. Betalen kan via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook de vermelding 'fiscaal attest' + 'Veilige geneesmiddelen zwangere vrouwen' toe in je mededeling. Je kan je gift ook overmaken via onze online doneerknop.

Iedere gift vanaf 40 euro geeft recht op een belastingvermindering van 45%. Je ontvangt hiervoor een fiscaal attest van de Universiteit Antwerpen.