Steun onderzoek naar COVID-19 vaccin

Onze UAntwerpen wetenschappers zetten volop in op baanbrekend corona-onderzoek. Denk maar aan de grootschalige enquête die de UAntwerpen lanceerde om de evolutie van de coronacurve beter te kunnen inschatten. De resultaten van dit citizenscience-project vormen cruciale informatie voor het corona expertencomité dat op haar beurt het crisiscentrum van de Nationale Veiligheidsraad adviseert.

Daarnaast wordt er bij het ‘Vaccine and Infectious Disease Institute’ (VAXINFECTIO) van de UAntwerpen uitvoerig gewerkt aan de ontwikkeling van gloednieuwe kandidaat-vaccins tegen COVID-19.

Onze onderzoekers verzamelen en analyseren ook bloedstalen met antistoffen tegen het coronavirus. Deze data zijn cruciaal om de huidige corona-uitbraak in België te controleren, maar ook om een mogelijke tweede of derde corona-epidemie te voorkomen.

Meer informatie over het corona-onderzoek van VAXINFECTIO.