Vaccins sneller en efficiënter verplaatsen dankzij vaccinatietray

De productontwikkelaars van UAntwerpen ontwikkelen een ‘vaccinatietray’ om vaccins veiliger, sneller en efficiënter te verplaatsen. Ze willen de tray verdelen over alle vaccinatiepunten. Vanuit de ziekenhuiswereld kregen de productontwikkelaars de vraag of ze zich niet konden buigen over het transport van de coronavaccins in ziekenhuizen en vaccinatiecentra. De vaccins worden momenteel immers verplaatst in een zogenaamde ‘nierschotel’, een kom die vaak gebruikt wordt in de medische wereld. Deze manier is niet altijd even efficiënt en leidt soms tot toedieningsfouten.

Voordelen
De onderzoekers kwamen met een prototype voor een ‘vaccinatietray’ op de proppen. Volgens professor Jouke Verlinden, hoofddocent productontwikkeling, biedt de nieuwe schotel verscheidene voordelen. “De tray zorgt voor een betere visuele controle op het correct vullen van de spuiten. Daarnaast zijn de schotels goed stapelbaar waardoor de vaccins veiliger en beter afgeschermd worden. De afwasbare tray kan twaalf doses van het Pfizer- of het Moderna-vaccin overzichtelijk ordenen, waardoor de vaccins ook sneller traceerbaar zijn.”

Positief resultaat 
Het prototype werd voor het eerst uitgeprobeerd in het OLV Ziekenhuis van Aalst. “We zijn erg tevreden over het gebruiksgemak”, zegt hoofdarts Ignace Demeyer: "Het is perfect, je kan de trays goed stapelen en transporteren omdat het stabiel is. Het voordeel is dat de spuiten goed vast zitten."

De Antwerp Design Factory kan de trays tegen kostprijs produceren voor geïnteresseerde zorgorganisaties. “We zullen de ontwerpbestanden gratis delen met fabrikanten die deze trays op de markt brengen zonder winstoogmerk”, blikt professor Stijn Verwulgen, hoogleraar productontwikkeling, vooruit. “We willen het ontwerp ook delen met bevriende Fablabs rond de hele wereld: het productieproces zelf is relatief eenvoudig.”

Op grotere schaal
Na de positieve testresultaten wil de universiteit het project verder uitwerken. Zo kan de tray op grotere schaal toegepast worden en vervolgens verdeeld worden over alle vaccinatiepunten in België. Hiervoor zijn de productontwikkelaars op zoek naar aanvullende financiële ondersteuning via het Universiteitsfonds Antwerpen.

Steun dit project

Wil je graag jouw bijdrage leveren? Dat kan door een gift te doneren ten voordele van de vaccinatietrays.

Belastingvermindering
Wist je trouwens dat je voor giften vanaf 40 euro recht hebt op een belastingvermindering van 45%? Wij leveren jou hiervoor een fiscaal attest aan. Een extra stimulans dus om het project van de vaccinatietrays maximaal te steunen.

Stap 1 - Betaling

Jouw gift overmaken kan op twee manieren:

  • Via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook steeds de vermelding ‘fiscaal attest’ en jouw voorkeursbestemming, in dit geval 'vaccinatietray', toe in de mededeling.
  • Via online betaling waarbij je meteen jouw voorkeursbestemming kan aanduiden. Je kiest hiervoor bij 'Kies je project' voor 'ander'. Nadien krijg je de mogelijkheid om het project 'vaccinatietray' manueel in te vullen.

Stap 2 - Handgiftformulier

Om jouw gift correct te kunnen toewijzen, raden we je aan om ons ook nog het handgiftformulier te bezorgen waarbij je nogmaals jouw voorkeur van bestemming opgeeft, in dit geval: 'vaccinatietray'.

Bezorg het ingevulde formulier:  

           -  digitaal: via universiteitsfonds@uantwerpen.be  (een scan of foto is voldoende)

                 OF

          -  per post: Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 - 2020  Antwerpen