Help mee kindersterfte te voorkomen

Wat doet NESI?

Vaccinatie is een van de meest efficiënte manieren om een steeds groter aantal infectieziekten bij kinderen te voorkomen. Jaarlijks worden ruim 115 miljoen kinderen ingeënt voor hun eerste verjaardag. Vaccins voorkomen dus elk jaar 2 tot 3 miljoen gevallen van kindersterfte. Bovendien gaat immunisatie (het immuunsysteem weerbaar maken tegen infectieziekten) tegenwoordig verder dan de kindertijd en wordt immunisatie voor andere leeftijdscategorieën steeds belangrijker.

Helaas worden nog altijd ongeveer 19,4 miljoen kinderen onder de leeftijd van één jaar niet gevaccineerd. De constante dreiging van opkomende en terugkerende ziekten herinnert ons aan het belang van vaccins en immunisatie, zoals ook de huidige COVID-19-pandemie aantoont.

Goed opgeleid medisch en verplegend personeel, op bewijs gebaseerde besluitvorming over vaccins en immunisatie en een krachtig beleid zijn belangrijke pijlers voor een succesvolle planning en uitvoering van een nationaal immunisatieprogramma.

Het Network for Education and Support in Immunisation (NESI) richt zich op verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van nationale immunisatieprogramma’s in lage- en middeninkomenslanden door middel van onderwijs en opleiding, technische ondersteuning en operationeel onderzoek.

Hoe is NESI ontstaan?

NESI vloeit voort uit de ervaringen van een Internationaal Netwerk voor Oost- en Zuid-Afrika op het gebied van vaccinatie tegen hepatitis B. Dit netwerk werd in 1999 opgericht door vijf universiteiten in Oost- en Zuid-Afrika, Ministeries van Volksgezondheid in Afrika en de Universiteit Antwerpen.

Dankzij de ontwikkeling van nieuwe vaccins, een grotere inzet van ontwikkelingspartners en initiatieven van de particuliere sector is er een groter vaccinaanbod en mogelijkheid om de immunisatiediensten te versterken. Dat leidde in 2002 tot de oprichting van NESI, een internationaal multidisciplinair netwerk.  Door samen te werken met de WHO, de academische wereld, Ministeries van Volksgezondheid en andere geïnteresseerde belanghebbenden, richt NESI zich hoofdzakelijk op onderwijs en opleiding, technische ondersteuning en operationeel onderzoek, om haar missie te voltooien.

Het NESI secretariaat heeft haar thuisbasis bij de vakgroep Family Medicine and Population Health aan de Universiteit Antwerpen. 

Meer weten over NESI? Neem zeker eens een kijkje op de website.

Steun dit project

Niemand zou mogen sterven aan een ziekte die door vaccinatie te voorkomen is. Dankzij jouw bijdrage zal NESI het immunisatieprogramma in de landen die dit het meest nodig hebben, kunnen ondersteunen en versterken, zodat iedereen er baat bij heeft om het juiste vaccin op het juiste moment en op de juiste manier toegediend te krijgen.

Belastingvermindering
Wist je trouwens dat je voor giften vanaf 40 euro recht hebt op een belastingvermindering van 45%? Wij leveren jou hiervoor een fiscaal attest aan. Een extra stimulans dus om NESI maximaal te steunen.

Stap 1 - Betaling

Jouw gift overmaken kan op twee manieren:

  • Via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854  op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook steeds de vermelding ‘fiscaal attest’ en jouw voorkeursbestemming, in dit geval 'NESI', toe in de mededeling.
  • Via online betaling waarbij je meteen jouw voorkeursbestemming kan aanduiden.

Stap 2 - Handgiftformulier

Om jouw gift correct te kunnen toewijzen, raden we je aan om ons ook nog het handgiftformulier te bezorgen waarbij je nogmaals jouw voorkeur van bestemming opgeeft.

Bezorg het ingevulde formulier:  

           -  digitaal: via universiteitsfonds@uantwerpen.be  (een scan of foto is voldoende)

                 OF

          -  per post: Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 - 2020  Antwerpen