Geef studenten ondersteuning met het Tutoraat

Wat is het Tutoraat?

Het Tutoraat wil de doorstroom binnen het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs verbeteren, specifiek gericht naar leerbedreigde jongeren. Deze doelgroep komt immers vaker in het watervalsysteem terecht en stroomt moeilijker door naar de hogeschool of universiteit. Studenten van UAntwerpen worden gevormd en ingezet als tutor, om deze leerlingen op het juiste spoor te zetten en hun kansen op een hogere opleiding en een stabiele toekomst te vergroten.

Wat wil het Tutoraat bereiken?

Het Tutoraat werkt bij de 'tutees' (leerlingen van het Tutoraat) aan deze doelstellingen:

  • Verbeteren van de vakinhoudelijke kennis
  • Verbeteren van de studievaardigheden, de zelfredzaamheid en het ‘leren leren’
  • Vergroten van de kennis van de instructietaal (schooltaal) Nederlands
  • Verbeteren van de sociale competenties
  • Zelfvertrouwen en motivatie verhogen
  • Nieuwe sociale modellen invoeren in het referentiekader van de leerlingen (de tutor als leraar, voorbeeld en vriend)
  • Leerlingen adviseren over hun studiekeuze en hen voorbereiden op de overgang naar het hoger onderwijs

Meer weten over het Tutoraat? Neem zeker eens een kijkje op de website.

Steun dit project

Wil je graag jouw bijdrage leveren? Dat kan!

Belastingvermindering
Wist je trouwens dat je voor giften vanaf 40 euro recht hebt op een belastingvermindering van 45%? Wij leveren jou hiervoor een fiscaal attest aan. Een extra stimulans dus om ons Tutoraat maximaal te steunen.

Stap 1 - Betaling

Jouw gift overmaken kan op twee manieren:

  • Via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854  op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook steeds de vermelding ‘fiscaal attest’ en jouw voorkeursbestemming, in dit geval: 'Tutoraat', toe in de mededeling.
  • Via online betaling waarbij je meteen jouw voorkeursbestemming kan aanduiden.

Stap 2 - Handgiftformulier

Om jouw gift correct te kunnen toewijzen, raden we je aan om ons ook nog het handgiftformulier te bezorgen waarbij je nogmaals jouw voorkeur van bestemming opgeeft.

Bezorg het ingevulde formulier:  

           -  digitaal: via universiteitsfonds@uantwerpen.be  (een scan of foto is voldoende)

                 OF

          -  per post: Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 - 2020  Antwerpen