Getuigenis gouden partners

De Leerstoel Dennie Lockefeer aan de Universiteit Antwerpen kan op heel wat steun en motivatie rekenen van verschillende partners. Hieronder ook enkele gouden partners: De Vlaamse Waterweg, Montea, ASV, PSA Antwerp en DP World Antwerp. De leerstoel zet in op drie pijlers: onderzoek, onderwijs en dienstverlening, allemaal binnen het thema 'toekomstvisie in de binnenscheepvaart'. Alle gouden partners waarmee wij een gesprek aangingen, spraken vol passie over de veel te vroeg gestorven Dennie Lockefeer, een geliefd persoon binnen de Antwerpse haven- en binnenvaart en voortrekker van innovatieve ideeën. Het is een leerstoel met een persoonlijk karakter en tegelijkertijd ook een mooie samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld om zo tot nieuwe inzichten en resultaten te komen in het belang van onze maatschappij.

Data is niet te onderschatten

De binnenscheepvaart is een begrip waarover in de samenleving vaak nog te weinig geweten is. Hier wil de Leerstoel Dennie Lockefeer verandering in brengen door het thema onder de aandacht te brengen bij studenten, bij het bedrijfsleven en bij uitbreiding ook het brede publiek. Volgens Peter Demuynck van Montea is er momenteel te weinig data en kennis voorhanden over de binnenscheepvaart waardoor er moeilijk vergeleken kan worden op internationaal niveau. "We zijn er ons van bewust dat de binnenscheepvaart niet altijd realistisch is door bepaalde klimaatproblemen, zoals droogte in bepaalde waterwegen, maar in andere gevallen juist wel ideaal kan zijn. Het belang van wetenschappelijke data en onderzoek is dus niet te onderschatten om alles zijdes van de medaille onder de loep te nemen. We hebben alle tools ter beschikking maar missen enkel nog de juiste data om deze toe te passen. Hiervoor vormt de leerstoel een springplank aan de hand van goede rapporten en vergelijkingen", aldus Peter Demuynck, Montea.

Waar de academische wereld en het bedrijfsleven samenkomen

Dit brengt ons naadloos bij het aspect dat deze unieke leerstoel het bedrijfsleven en de academische wereld samenbrengt wat volgens Francis De Ruyter van PSA Antwerp een heel interessante invalshoek is. "Door de academische wereld en het bedrijfsleven te laten samenwerken, kom je in contact met mensen die je anders niet zou tegenkomen in je netwerk. Vaak merk je hier ook onverwachte eensgezindheid tussen partijen waarbij uitwisseling van gedachten tot interessante zaken leidt. Er worden gesprekken aangegaan over thema's waar iedereen een andere kijk op heeft, dit zorgt voor heel wat interessante opinies en ideeën die binnen de leerstoel onderzocht kunnen worden. Ook voor ons als bedrijf is er dus een lerend aspect verbonden aan deze mooie samenwerking. Verder proberen wij ook een klankbord te zijn voor de leerstoel en richting te geven aan het onderzoek waar nodig", aldus Francis De Ruyter, PSA Antwerp.

Samenwerking is dé oplossing

Ook ASV is een van de gouden partners van de Leerstoel Dennie Lockefeer. Voor hen gaf de naam en het gezicht van Dennie Lockefeer de doorslag om me in het project te stappen. "Dennie was echt een spilpersoon binnen de Antwerpse havengemeenschap en een voortrekker van het intermodale verhaal, iets waar wij ook veel belang aan hechten", vertelt Tom Verbeke van ASV ons. "ASV wil vooral kennis en ervaring kunnen delen met de leerstoel, we hoeven er zelf niet meteen persoonlijke of individuele voordelen uit te halen. Het feit dat zoveel verschillende actoren betrokken zijn, sprak ons enorm aan want dit zorgt voor diverse invalshoeken die leiden tot boeiende gesprekken. Bepaalde bottlenecks die leven in de samenleving op het vlak van duurzaamheid én tegelijk mobiliteitsproblemen aanpakken vinden wij belangrijk en hiervoor is samenwerking dé oplossing."

Binnenscheepvaart denkt vooruit en innovatief

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv, vertelt ons meer over hun partnerschap aan de Leerstoel Dennie Lockefeer. "Dennie was een absolute believer van de binnenscheepvaart, het was een visionair man die in de toekomst keek en die de binnenscheepvaart aantrekkelijker wou maken. Het was het voor ons dan ook vanzelfsprekend om onze schouders me onder deze leerstoel te zetten. Mede om Dennie zijn nagedachtenis te eren alsook zijn visie over de binnenscheepvaart me verder vorm te geven."

"De binnenscheepvaart moet vooral future proof gemaakt worden waarbij we de gebruikers van de binnenvaart vertrouwen geven maar ook bewustzijn creëren rond dit thema. De Vlaamse Waterweg investeert daartoe voortdurend in de verdere uitbouw en voldoende onderhoud van de waterwegen: zo zorgen we voor een bedrijfszeker en een toekomstgericht waterwegennet. Vaak hangt er nog een negatieve connotatie rond het begrip 'binnenscheepvaart' en worden burgers enkel met de negatieve aspecten geconfronteerd. Denk maar aan een brug die openstaat net als jij hierover moet rijden. Maar bedenk dan dat binnenvaart een zegen is voor onze mobiliteit en klimaat. In het algemeen kan je stellen dat vergroening en innovatie binnen de sector en het omgaan met droogteproblematiek thema's zijn waar de leerstoel een interessante bijdrage aan kan leveren om tot nieuwe inzichten te komen. De Leerstoel maakt bovendien dat heel wat boeiende profielen ondertussen een echte community vormen die beseffen dat de binnenscheepvaart een echte troef is die Vlaanderen nog meer kan uitspelen."

Het duurzaamheidsaspect

DP World Antwerp is ook een van de gouden partners van de Leerstoel Dennie Lockefeer. De reden om deze leerstoel mee te ondersteunen wordt toegelicht door Stijn Meeus, HR manager bij DP World Antwerp. "Toen de Leerstoel Dennie Lockefeer op onze radar verscheen, wilden wij hier graag aan meewerken, in de eerste plaats door onze persoonlijke band met Dennie en als eerbetoon aan de mooie collega die hij was. Als organisatie zijn wij er ook van overtuigd dat samenwerkingen tussen bedrijven en de academische wereld van cruciaal belang zijn om een aantal grote maatschappelijke en economische uitdagingen aan te pakken. We hebben elkaars steun nodig hebben, in beide richtingen."

"Zeker binnen het containersegment kunnen wij heel wat kennis en data aanreiken die relevant kunnen zijn binnen de leerstoel, en waar doctoraatstudenten eventueel me aan de slag kunnen. Door studenten te enthousiasmeren voor binnenscheepvaart kunnen er waardevolle thesissen worden afgeleverd met heel wat zinvolle elementen in voor ons. Zo werken wij al vele jaren aan de verkleining van onze ecologische voetafdruk, onder meer door over te schakelen naar meer milieuvriendelijke technologieën en het verder promoten van de modal shift. Ik ben er van overtuigd dat de leerstoel hier ook een zekere meerwaarde kan bieden door het belang van de binnenscheepvaart en het verduurzamen hiervan te stimuleren. Logistiek en transport zijn en blijven essentiële sectoren die de wereld voor een stuk draaiende houden en mensen, samenlevingen en economieën verbinden. Maar om het op termijn leefbaar te houden is een verdere verduurzaming van de logistieke keten enorm belangrijk."

Wil jij de binnenscheepvaart ook vooruit helpen? Dat kan!