Hedwig Neels, initiatiefneemster en drijvende kracht achter The Pelvic Floor, is zelf kinesiste van opleiding en enorm gedreven in haar vak. Onlangs hadden wij een interessante babbel met deze boeiende vrouw over The Pelvic Floor, een digitaal platform over bekkenbodem(problemen) dat op een heel toegankelijke manier informatie deelt aan vrouwen van alle leeftijden. Over dit onderwerp is vaak nog (te) weinig geweten, zowel bij de brede bevolking alsook bij professionals. The Pelvic Floor wil het meer bespreekbaar maken en wil op een eenvoudige manier wetenschappelijke informatie verlenen om het taboe te doorbreken en een preventieve aanpak te stimuleren.

Online informatief platform

“The Pelvic Floor is een uniek project dat zich niet specifiek profileert vanuit een medisch aspect maar het ook een stuk breder bekijkt. Momenteel is het een informatieve site met een platform waar je als vrouw toegankelijke informatie kan vinden over diverse topics. Ook maken we gebruik van getuigenissen om zo herkenbaarheid te creëren alsook het taboe rond het onderwerp te doorbreken. Verder is er ook een FAQ-pagina waar je nog meer informatie kan terugvinden.”

Samen sterk

“Als kinesiste en postdoctoraal onderzoekster aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van Universiteit Antwerpen had ik zelf te weinig ervaring noch kennis van online communicatie of marketing. Daarom vond ik het heel belangrijk hiervoor ervaren hulp te zoeken. Ons doel is namelijk The Pelvic Floor onder de aandacht te brengen bij het bredere publiek.  We willen meer zijn dan een medische-bekkenbodem-woordenboek-website. Het project richt zich niet enkel op vrouwen die problemen ervaren, maar wil ook preventief en proactief vrouwen aantrekken en stimuleren om over dit onderwerp te lezen en kennis te verzamelen. Een mix van professionals met een wetenschappelijke academische achtergrond en marketing- en communicatiespecialisten is hiervoor dus ideaal.”

Een preventieve aanpak

“In samenwerking met uitgeverij Lannoo brachten we een boek uit: ‘Het Bekkenbodemboek’. Daarin lichten we het project The Pelvic Floor uitgebreid toe en verwijzen we naar ons online platform. Bovendien roepen we op hoe je ons via het Universiteitsfonds Antwerpen financieel kan steunen om onze dromen waar te maken. Recente cijfers tonen aan dat minimaal één op twee van alle vrouwen, ooit in hun leven te kampen zullen krijgen met die lastige symptomen en bekkenbodemproblemen. En maar liefst 10% van de vrouwen moet hierdoor een chirurgische ingreep ondergaan voor incontinentie of orgaanverzakkingen. En toch, is en blijft het een struggle om preventieve projecten gefinancierd te krijgen. Jammer, want heel wat vrouwen ontdekken daardoor te laat problemen en durven geen hulp te zoeken. Die hoge cijfers zouden misschien vermeden kunnen worden door preventief te handelen.”

“Ook wanneer we aan vrouwen vragen wat een bekkenbodem is en of ze hier ooit al informatie over verkregen hebben, geeft de meerderheid aan dat ze hier té weinig over weten en hun eigen kennis minder als vijf op de tien zouden scoren. Vrouwen benadrukken dat ze geïnformeerd willen worden maar het moeilijk vinden om zelf de stap te zetten om informatie op te zoeken. Met The Pelvic Floor willen we bekkenbodemproblemen zeker niet dramatiseren. Wel willen we preventieve informatie verstrekken en geruststelling bieden. Het empoweren van de positieve nood aan informatie staat centraal. Momenteel is er vaak stilzwijgen of worden problemen eerder geminimaliseerd.”

Visuele boodschappen

“Naast onze website zijn onze sociale media kanalen ook enorm belangrijk, vooral om het proactieve aspect van The Pelvic Floor te stimuleren. Op sociale media kunnen we korte krachtige boodschappen brengen op een visuele manier. Dit werkt laagdrempeliger dan bijvoorbeeld een blogpost. Dergelijke visuele boodschappen kan je makkelijk delen op sociale media kanalen en daarmee bereiken we meer vrouwen.”

“We zetten ook in op infographics waar heel wat informatie op een digitale manier eenvoudig te vinden is. Die zijn voor iedereen beschikbaar, voor vrouwen en professionals. We merken dat dit echt werkt en dat er duidelijk een gemis is naar dergelijke tools die makkelijk te hanteren en te downloaden zijn.”

Groei vraagt financiële steun

“We hebben als doel zoveel mogelijk vrouwen preventief te informeren op een laagdrempelige manier. Daarom zitten we met het idee om een digitale selfcheck te lanceren. Hier zal je als vrouw een uitnodiging ontvangen om, in alle privacy, allerlei vragen te beantwoorden over je bekkenbodem. Zo kom je dan te weten of je al dan niet een volgende stap moet zetten naar een professional. Zo’n tool zou helpen om problemen beter bespreekbaar te maken.”

“Want naast vrouwen, willen we ook professionals meer informatie geven over de bekkenbodem. Onze studies tonen aan dat ze dit onderwerp vaak moeilijk vinden om aan te kaarten of zelfs bitter weinig weten over The Pelvic Floor.  Verder ontwikkelen van infographics, tools, kennisclips en webinars staat dus hoog op onze to do-lijst. Maar hiervoor is meer financiële steun nodig.”

“We hebben nog zoveel ambities en ideeën die zoveel vrouwen en professionals kunnen helpen maar omdat wij een maatschappelijk project zijn dat dienstverlening verleent over een “nieuw” onderwerp is het vaak moeilijk funding te vinden. Voor ons is het ook belangrijk dat de informatie gratis blijft zodat het toegankelijk is en blijft voor iedereen. Momenteel proberen we financierders warm te maken voor ons project door op onze website onze toekomstvisie en ambities ook uit te drukken. Op deze manier hopen wij geïnteresseerden te bereiken.”