Wat is de situatie in Noord-Kivu?

Het onderzoek vindt plaats in het Virunga Park, gelegen in Noord-Kivu, DR Congo, waar op wandelafstand vier miljoen Congolezen wonen die gebruik maken van de natuurlijke rijkdommen uit het park om in hun levensonderhoud te voorzien. Deze natuurlijke rijkdommen worden ook illegaal verhandeld door verschillende gewapende groepen die zich schuilhouden in het park.

Virunga Alliance, een publiek-privaat partnerschap, probeert economische ontwikkeling op gang te brengen om zo ook de veiligheid en het natuurbehoud in de regio te verbeteren. Hiertoe bouwt Virunga Alliance een elektriciteitsnetwerk op basis van waterkrachtcentrales.

Aanpak van het onderzoek

Is het inderdaad zo dat elektrificatie economische ontwikkeling in deze regio op gang brengt? Maakt deze elektrificatie de lokale bevolking minder afhankelijk van de natuurlijke rijkdommen van het park? Vermindert de elektrificatie de lokale steun voor de activiteiten van rebellengroepen? Hoe kunnen we deze ontwikkelingsinterventie bijsturen voor maximale impact?

Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) van de Universiteit Antwerpen onderzoekt en meet de impact van elektriciteitsvoorziening op de economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud in en rond het Virunga Park. Ze doen dit door 'economische ontwikkeling', 'natuurbehoud' en 'geweld' doorheen de tijd te meten, zowel in gemeenschappen die aangesloten worden op het elektriciteitsnetwerk in de periode 2019-2020, als in gelijkaardige gemeenschappen die pas na 2021 worden aangesloten. Een team van Congolese enquêteurs voeren de gezins- en bedrijfsenquêtes uit, mede ook dankzij jouw financiële steun.

Meer weten over het elektriciteitsonderzoek in Noord-Kivu? Neem dan zeker een kijkje op de website van IOB.

Steun dit project

Wil je graag jouw bijdrage leveren? Dat kan!

Belastingvermindering
Wist je trouwens dat je voor giften vanaf 40 euro recht hebt op een belastingvermindering van 45%? Wij leveren jou hiervoor een fiscaal attest aan. Een extra stimulans dus om ons elektriciteitsonderzoek maximaal te steunen.

Stap 1 - Betaling

Jouw gift overmaken kan op twee manieren:

  • Via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook steeds de vermelding 'fiscaal attest' en jouw voorkeursbestemming, in dit geval: Elektriciteit Noord-Kivu' toe in de mededeling.
  • Via online betaling waarbij je meteen jouw voorkeursbestemming kan aanduiden.

Stap 2 - Handgiftformulier

Om jouw gift correct te kunnen toewijzen, raden we je aan om ons ook nog het handgiftformulier  te bezorgen waarbij je nogmaals jouw voorkeur van bestemming opgeeft.

Bezorg het ingevulde formulier:  

           -  digitaal: via universiteitsfonds@uantwerpen.be  (een scan of foto is voldoende)

          -  per post: Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 - 2020  Antwerpen