Een ‘Fonds op naam’ komt tot stand door een geldelijke bijdrage voor de financiering van onderzoek, onderwijs en/ of wetenschappelijke dienstverlening.

Ontdek hoe serviceclub Zonta Antwerpen vandaag geeft om morgen

De oprichting van een fonds kan op verschillende manieren gebeuren en ook verschillende doelstellingen hebben:

  • Kennis uitbouwen binnen een bepaald onderzoeksdomein
  • Een prijs of een beurs uitreiken aan bepaalde studenten
  • Onderzoeksinstrumentarium financieren
  • Studiereizen mogelijk maken
  • Kansen bieden aan buitenlandse studenten om aan de Universiteit Antwerpen te studeren
  • Minder vermogende studenten ondersteunen

Enkele voorwaarden:

  • Een fonds op naam opstarten kan voor een periode van minstens twee jaar
  • Een fonds op naam kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn
  • In overleg tussen de betrokken faculteit en de schenker kan het fonds een specifieke benaming of titel krijgen