Verlenging Leerstoel zorgprogramma voor hemofiliepatiënten - inauguratie 4 december 2019

Op 4 december 2019 vond de officïële inauguratie van de 'Leerstoel Transition & PK Care Pathway Program bij ernstige en matig ernstige hemofilie bij kinderen’ plaats in het prachtige kader van het Klooster van de Grauwzusters!

Deze leerstoel krijgt al sinds 2016 steun van farmaceutische speler Bayer en wordt nu met drie jaar verlengd. Bayer Pharmaceuticals, het UZA, ZNA, het Hemofilie Referentie centrum en de vzw Extra Small zetten hierbij volop in op de nodige correcte behandelingen, overgangszorg en follow-up bij jonge hemofiliepatiënten.

Bekijk hier de foto's van de inauguratie. 

Meer weten over deze leerstoel? Ontdek het hier.

Aftrap 'Club Brugge Leerstoel' – inauguratie 3 december 2019

Op 3 december 2019 vond de officiële aftrap plaats voor de gloednieuwe ‘Club Brugge Leerstoel’. De inauguratie ging door in het historische decor van het Hof van Liere op de Stadscampus van de universiteit.

De UAntwerpen, het Universiteitsfonds, de Faculteit rechten en Club Brugge wensen alle aanwezigen te bedanken voor de komst.

Neem een kijkje achter de schermen en bekijk hier de foto’s.

Dankzij de ‘Club Brugge Leerstoel’ kan er volop ingezet worden op verdere professionalisering en optimalisering van de voetbalwereld. Meer weten over deze leerstoel en de mooie voorzet die hierbij gegeven wordt? Ontdek het hier.

Succesvolle infonamiddag 29 april 2019: schenken en nalaten

Op maandag 29 april 2019 organiseerde het Universiteitsfonds Antwerpen een infonamiddag over schenken en nalaten. In het prachtige kader van het Klooster van de Grauwzusters informeerde het Universiteitsfonds Antwerpen een 40-tal aanwezigen over de diverse mogelijkheden om een goed doel op te nemen in je testament. Dankzij de boeiende sprekers Dirk Vercoutter (Testament.be), Filip Meysman (Project 'CurieuzeNeuzen Vlaanderen'), Fredrik Swennen (Leerstoel 'Dier en Recht') en Filip Lardon (CORE kankeronderzoek) kregen ze een inzicht in maatschappelijke thema's waar de Universiteit Antwerpen mee bezig is. Benieuwd naar de foto's van dit evenement? Ontdek ze hiernaast. Wil jij ook graag een engagement opnemen en het Universiteitsfonds Antwerpen steunen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op via universiteitsfonds@uantwerpen.be

Voorbije activiteiten

Kennismaken met ons kankeronderzoek?

We trachten onze schenkers zoveel mogelijk te betrekken bij het reilen en zeilen aan onze universiteit. Dat deden we op zondag 17 maart 2019 met een rondleiding in het laboratorium van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek. Schenkers konden met eigen ogen zien hoe hun giften het verschil maken in het onderzoek naar betere en veelbelovende therapiemogelijkheden.

Lees hier meer over ons kankeronderzoek en ontdek hoe u een gift kan doen.

Wilt u er volgende keer ook bij zijn? Stuur dan alvast een mailtje naar universiteitsfonds@uantwerpen.be.

Thomas Lameris wint derde Ornithologieprijs Wim Dings – De Wielewaal

In mei legt elke vogel een ei: de opwarming van het klimaat maakt dat deze klassieker hoe langer, hoe minder geldt. Zeker in het hoge noorden wordt het broedproces grondig verstoort. Dat blijkt onder meer uit werk van Thomas Lameris, die voor zijn onderzoek naar brandganzen op zaterdag 19 januari de Ornithologieprijs Wim Dings – De Wielewaal ontving.

De prijs, waaraan een bedrag van 2000 euro verbonden is, herdenkt veldornitholoog Wim Dings (1927-2012). Turnhoutenaar Dings was een enthousiast en actief lid van vereniging 'De Wielewaal', nu deel van Natuurpunt. De prijs wil het wetenschappelijk veldornithologisch onderzoek in België en Nederland stimuleren.

Bekijk hier de foto's van de prijsuitreiking.

Uitreiking Prijs Pierre Wildiers

Op 7 december reikte de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte de Prijs Pierre Wildiers uit aan studenten Manochak Milkon en Mauricio Ramirez Carmona voor hun masterproeven over de Spaanse taal. Aan de Prijs Pierre Wildiers is een geldbedrag verbonden van 2.500 euro voor elke laureaat. De prijs kwam tot stand door het legaat Van Sittert.

Inauguratie Leerstoel Dier & Recht

Op 18 oktober 2018 vond de inauguratie plaats van de Leerstoel Dier & Recht:

Programma

17.30 u: Verwelkoming rector Herman Van Goethem
17.35 u: Inauguratie prof. dr. Filip Lardon, vicerector en voorzitter van de Raad Dienstverlening
17.40 u: Dierwaardigheid en beleid Dr. Dirk Lips, voorzitter van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn
17.50 u: Dierwaardigheid en maatschappij Mr. Dries Herpoelaert, Algemeen Directeur KMDA
18.00 u: Dierwaardigheid en wetenschap Prof. dr. Marcel Wissenburg, Professor of Political Theory, Radboud University Nijmegen
18.20 u: Recht en Dierwaardigheid. Aanvaarding van de Leerstoel Prof. dr. Frederik Swennen, decaan van de Faculteit Rechten, mede namens coördinator dr. Johan Van de Voorde
18.30 u: Receptie  

Bekijk hier de foto's van de inauguratie.

In de pers:

Comedybenefiet

Op 7 mei 2018 zakten een 100-tal comedyliefhebbers af naar het Klooster van de Grauwzusters voor stand-upcomedian Nigel Williams. Het was een unieke gelegenheid om Nigel nog eens aan het werk te zien in een grote zaal, want vorig jaar nam hij afscheid van de grote zaalshows. De aanwezige personeelsleden, studenten, familie en vrienden steunden zo onze 3 jaarprojecten: de zoektocht naar alternatieve proefdieren van het Zebrafishlab, de strijd tegen depressie van onderzoeksgroep CAPRI en de ontwikkeling van 3D-protheses door de onderzoeksgroep Productontwikkeling. De benefiet bracht ongeveer 1.400 euro op.

Bekijk hier de foto's van de benefiet.

Inauguratie Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving

Op 28 maart 2018 vond de inauguratie plaats van de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving in aula O5 op Campus Drie Eiken.
Deze leerstoel ontvangt gedurende 3 jaar financiering van de Provincie Antwerpen en bouwt voort op het werk van het lopende project “Licht op Groen” waarin de onderzoeksgroep ELIZA samenwerkt met de Provincie Antwerpen.
Vanaf 2019 zet de leerstoel zich in op onderzoek, onderwijs en dienstverlening over de betere afstemming tussen eerstelijns gezondheidszorg en een natuurlijke leefomgeving.

Bekijk hier de foto's van de inauguratie.

Infoavond legateren

Gezien het grote succes van onze infomiddag in december, gaven we op 20 maart 2018 graag nog een aantal mensen de kans om kennis te maken met het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking treedt.
Professor Nicolas Geelhand de Merxem gaf een uiteenzetting over de hervormingen die op komst zijn. Achteraf konden de genodigden bij hem terecht voor specifieke vragen.
De mensen maakten ook kennis met onze 3 jaarprojecten: de zoektocht naar alternatieve proefkonijnen, de strijd tegen depressie en de ontwikkeling van 3D-protheses.

Bekijk hier de foto's van de infoavond.

Verlenging Leerstoel Mensura

Mensura verlengde opnieuw hun Leerstoel in Veiligheidswetenschappen voor een periode van 2 jaar. Op donderdag 18 januari 2018, werd deze verlenging ingehuldigd.
Mensura wil werkgevers eenvoudige, transparante en efficiënte oplossingen aanbieden inzake preventie, gezondheid en veiligheid op het werk. bovendien wil Mensura een maatschappelijke bijdrage leveren door werkgevers te helpen om duurzame tewerkstelling te creëren en te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Infomiddag legateren
Op woensdag 13 december 2017 namen alumni en sympathisanten van de Universiteit Antwerpen deel aan de jaarlijkse infomiddag over legateren. De inschrijvingen waren een overdonderend succes. Geïnteresseerden die een plaatsje hadden bemachtigd, luisterden naar de boeiende presentatie van professor Nicolas Geelhand de Merxem over het nieuwe erfrecht. Vervolgens stelden drie professoren hun innovatief onderzoek voor, meteen ook de drie nieuwe jaarprojecten van het Universiteitsfonds:

Prof. dr. Dries Knapen: Alternatieve proefkonijnen

Prof. dr. Manuel Morrens: Strijd tegen depressie

Prof. dr. Stijn Verwulgen: 3D-protheses

Lees het artikel 'Recordaantal giften voor Universiteit Antwerpen' in De Standaard

Lees het artikel 'UAntwerpen krijgt steeds meer schenkingen' in GvA


Salon van het Testament voor het Goede Doel
Naar aanleiding van hun tiende verjaardag trakteerde Testament.be op een Tournée Généreuse. Op donderdag 26 oktober 2017 hield deze tournee halt in Antwerpen.
De genodigden kwamen in de Darwinzaal van het Elisabeth Center luisteren naar de infosessie “ABC van schenken en legateren aan het goede doel en besparen op successierechten”.
In de Marmeren Zaal konden mensen kennis maken met een aantal goede doelen.
Ook wij waren aanwezig met een stand en we hebben zo heel wat aangename en boeiende gesprekken mogen voeren.

Bekijk de video 'Steeds vaker gaat erfenis naar het goede doel' op ATV

Inauguratie Leerstoel water-link
Op 1 juni 2017 vond de inauguratie van de leerstoel water-link plaats in de historische aula op campus Middelheim. Deze leerstoel kwam tot stand met de steun van water-link, het integrale waterbedrijf van groot Antwerpen en omgeving. Het doel van deze leerstoel is de risico’s op waterverontreiniging beter te identificeren en te beheersen doorheen de hele drinkwaterketen: van bron en productie over distributie tot levering bij de klant. De onderzoeksactiviteiten binnen de leerstoel zijn uniek en omvatten verschillende disciplines: chemische analysetechnieken, risicobeoordeling, milieu-economie en sociologie.

Lees het artikel 'UAntwerpen en water-link starten onderzoek naar nog zuiverder drinkwater' op GvA

21 januari 2017: Uitreiking tweejaarlijks Wim Dings Ornithologieprijs
Ter nagedachtenis van veldornitholoog Wim Dings (1927-2012) wordt sinds 2015 tweejaarlijks een ornithologieprijs uitgereikt door de Universiteit Antwerpen. Deze prijs staat ter nagedachtenis van de Turnhoutse veldornitholoog Wim Dings (1927-2012) en wil het wetenschappelijk veldornithologisch onderzoek in België aanmoedigen en de zichtbaarheid ervan te verhogen. De prijs bedraagt tweeduizend euro. De ingediende onderwerpen worden beoordeeld door een jury van experts binnen en buiten de universiteit. De prijs werd overhandigd door dhr. Jan Dings, door zijn gulle schenkingen wordt deze prijs mogelijk gemaakt. Winnaar van de prijs was dit jaar Jacques de Satgé, hij verrichtte het onderzoek voor zijn Masterscriptie als onderdeel van de internationale Master in Biodiversity van de Universiteit Antwerpen.

Op vrijdag 2 december organiseerde de Opleiding Bouwkunde een kerstdiner voor hun Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen.
Enkele van de collega's aan onze Universiteit genoten een koksopleiding, zij stelden hun diensten ter beschikking en kookten samen een maaltijd. De opbrengst van deze avond: 861 euro, ging integraal naar het intensief taaltraject voor vluchtelingen!

De Grote Vluchteling zkt. Taaltraject Quiz
Woensdagavond 16 november 2016 gingen zeventig teams de intellectuele strijd aan in de sporthal van de Stadscampus UAntwerpen. De opbrengst van de quiz gaat naar de financiering van taaltrajecten Nederlands voor vluchtelingen.
Bekijk hier de eindrangschikking en foto's

 

Inhuldiging Cusanus Grant - interreligieuze dialoog en conflictbeheersing
Op Maandag 17 oktober 2016, 19.30 uur, vond de start van de Cusanus grant rond interreligieuze dialoog en conflictbeheersing plaats in de Tassis-Dürerzaal op de stadscampus.
Met de financiële steun van de Stichting Cusanus wil UAntwerpen de interreligieuze dialoog bij haar studenten én bij een breed publiek bevorderen.

“Studenten krijgen een vak aangeboden rond dit thema, en kunnen op die manier mee de boodschap van vrede en verzoening tussen de godsdiensten uitdragen.  De studenten van de master internationale betrekkingen in de Faculteit Sociale Wetenschappen krijgen een vak rond de rol van de interreligieuze dialoog in conflictpreventie en –oplossing aangeboden. Dit vak wordt gedoceerd door prof. Valentina Gentile (Luiss University, Rome) die als politiek filosofe gespecialiseerd is in de problematiek van religieuze conflictbeheersing en –verzoening. Masterstudenten uit de opleidingen filosofie en rechten kunnen het vak ook als keuzevak volgen.

 

Eerste groep student-vluchtelingen gestart

Het nieuwe academiejaar staat voor de deur. Deze week starten er ook 10 Syrische vluchtelingen aan het taaljaar Nederlands bij Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen. Gedurende 1 jaar volgen ze dit voorbereidende studieprogramma voor anderstaligen die in het Nederlands willen gaan studeren. Wie slaagt voor de taaltest op het einde van het taaljaar, kan volgend academiejaar beginnen studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit.

Speciaal voor de hooggeschoolde vluchtelingen werd er geld ingezameld om het inschrijvingsgeld van € 3.975 per student bijeen te brengen. Dankzij de steun van de universiteit zelf en dankzij gulle giften van vele donateurs, kunnen er 10 student-vluchtelingen gratis deelnemen aan het taaljaar.

Infoavond over legateren - dinsdag 31 mei

Dirk Vercoutter van testament.be informeerde over het opstellen van een testament en de mogelijkheden van het duolegaat.
Vervolgens vertelden enkele van onze professoren over hun academisch werk.

De Universiteit Antwerpen organiseerde deze infoavond in samenwerking met testament.be.


Programma
Prof. dr. Roeland Samson: AIRbezen en het belang van citizen science.
Prof. dr. Dimitri Mortelmans: Relaties in turbulent vaarwater.
Dr. Tom Deneire, Conservator Bijzonder collecties: kennismaking met de Universiteit Antwerpen als Erfgoedbibliotheek.
Receptie

Inhuldiging Leerstoel Europese waarden - 4 mei - Bozar

Deze Leerstoel kwam tot stand onder de auspiciën van baron Velge en met de steun van het Fonds Baillet Latour.


Foto's: Damien Dumoulin

Lions Club Antwerpen Linkeroever organiseert concert ten voordele van Palliatieve Hulpverlening Antwerpen

Foto: midden Tine De Vlieger (coördinator PHA) en Werner Maeckelberghe (secretaris PHA).
Aan de buitenkanten de voorzitter en ondervoorzitter van de Lions Club Linkeroever, zij overhandigen de cheque van 5000€

Nationale bank van België financiert onderzoek binnen TEW
De NBB financiert het project “Remgelden en de toegankelijkheid van medische zorg: een experimenteel onderzoek naar het effect van het verlagen van de remgelden op patronen van medische consumptie en het uitstellen van zorg” van professor Diane De Graeve (TEW) met Dr. Eva Lefevere (Sociologie) als copromotor.

Univeriteitsfonds nodigt haar schenkers uit
Het Universiteitsfonds van de UAntwerpen betrekt haar schenkers nauw bij de activiteiten van de instelling.
Daarom werd er op 2 december een nocturne georganiseerd in het Rockoxhuis, in samenwerking met het KMSKA. Schenkers kregen een rondleiding door de tentoonstelling Power Flower en een uiteenzetting over de mobiele scanner van onze onderzoeksgroep AXES.Met deze scanner kan een complexe laagopbouw die schuilgaat achter het zichtbare veroppervlak van een schilderij, blootgelegd worden.

Inauguratie van de Leerstoel ‘Advanced Imaging Techniques for the Arts’
De Universiteit Antwerpen en het Fonds InBev-Baillet Latour nodigenden uit op de inauguratie van de Leerstoel ‘Advanced Imaging Techniques for the Arts’. Deze leerstoel werd toegekend aan de onderzoeksgroep AXES van het Departement Chemie, met dr. Geert Van der Snickt als mandaathouder, en heeft als doel de implementatie van analytische beeldtechnieken bij de studie en conservatie van cultureel erfgoed te bevorderen.
De inaugurale lezing vond plaats op vrijdag 27 februari 2015.
 
Het Fonds InBev-Baillet Latour werd eind jaren zeventig opgericht op initiatief van Alfred de Baillet Latour. Het Fonds reikt jaarlijks bijna tien miljoen euro uit in vier sectoren waarin België uitblinkt op internationale schaal.

Uitreiking Wim DIngs Ornithologieprijs in EOS
Zaterdag 21 februari reikte de Universiteit Antwerpen voor het eerst de aan veldornitholoog Wim Dings opgedragen Ornithologieprijs uit. Het bekroonde proefschrift van master in de biologie Lore De Middeleer (foto rechts) werpt licht op het droeve lot van de grauwe klauwier.Waar paaltjes verdwijnen, verdwijnt ook de grauwe klauwier

Prijs krijgt naam vogelkenner
De Universiteit Antwerpen zal in 2015 de eerste prijs Wim Dings "De Wielewaal" Prijs voor Ornithologie uitreiken.

Ornithologieprijs vernoemd naar Wim Dings
Ter nagedachtenis van de Kempense ornitholoog Wim Dings zal de Universiteit Antwerpen vanaf 2015 tweejaarlijks een ornithologieprijs uitreiken. Voor die prijs, die het onderzoek naar vogels moet stimuleren, komen zowel professionele jonge onderzoekers als amateurwetenschappers in aanmerking.

Prof. Bob Colebunders (UAntwerpen) test hypothese in strijd tegen mysterieuze aandoening
“Zwarte vlieg is mogelijk oorzaak verschrikkelijke knikkebolziekte”
Al tientallen jaren bijten onderzoekers de tanden stuk op de vreselijke knikkebolziekte. De Antwerpse onderzoeker Bob Colebunders bewandelt een beloftevolle nieuwe piste: de zwarte vlieg zou wel eens aan de basis van de aandoening kunnen liggen. In Café Corsari op één licht hij woensdagavond zijn hypothese toe.

Uitreiking Tutoraatsprijs Zonta
Op dinsdag 1 oktober vond de feestelijke uitreiking van de tutoraatsprijs Zonta plaats.

UAntwerpen lanceert leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek
Juristen en mensen uit de medische sector die zich wilden bekwamen in het gezondheidsrecht, moesten tot dusver naar het buitenland. De leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek brengt daar verandering in. Alle informatie over de leerstoel en de opleiding vindt u op www.ahlec.be. U kan ook de foto's van de plechtige inhuldiging op 26 septemberbekijken.

Infomiddag over schenken en legateren aan de Universiteit Antwerpen
Op 13 mei organiseerde het universiteitsfonds een eerste keer een infomiddag over legateren. Alle alumni van onze universiteit waren van harte welkom.  Bij een stukje taart en een kopje koffie kregen onze bezoekers informatie over het opstellen van een testament en kwamen enkele van onze professoren hun onderzoek toelichten. Wilt u er volgende keer ook zeker bij zijn? Stuur dan alvast een mailtje naar universiteitsfonds@uantwerpen.be .
 

Officiële lancering Leerstoel Vandenbunder Inbev-Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur

Op 26 februari 2013 vond de officiële lancering van de Leerstoel Vandenbunder Inbev-Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur plaats in cinema Zuid, in aanwezigheid van Oscarwinnaar Kevin Brownlow. U kan hier de foto's van dit evenement bekijken.

Academische openingsplechtigheid Antwerp Tax Academy
Op 21 februari vond de Academische Openingsplechtigheid plaats van de Antwerp Tax Academy.

Het interfacultair instituut voor belastingwetenschap 'Antwerp Tax Academy'  werd opgericht op 20 november 2012 en is een samenwerking tussen de faculteiten Rechten, Letteren & Wijsbegeerte, Toegepaste Economische Wetenschappen, Politieke en Sociale Wetenschappen en Antwerp Management School

Zowel particulieren als advocaten- en consultantkantoren kunnen ATA steunen door als ‘sympathisant’ van het initiatief een bijdrage te leveren. Dit kan op rekeningnummer van de Universiteit Antwerpen  (BE 46 7350 0799 7636) met vermelding Gift ATA (fiscaal attest voor giften van € 40 of meer).

De lijst met sympathisanten kan u hier raadplegen.


Tutoraatprijs Zonta 
Op 20 september 2012 vond de feestelijke uitreiking van de Zonta-Tutoraatprijs plaats.

Prof. dr. Christine Van Broeckhoven krijgt legaat van 750 000 euro 
U kan hier het persbericht raadplegen.