From factory farm to food forest: debunking some myths on global food production

Traject in het Engels

Hoe voeden we 10 miljard mensen in 2050? Het is een vraag die recent steeds meer aandacht krijgt. Deze track onderzoekt wat er nodig is om voedsel te produceren voor een snel groeiende wereldbevolking op een sociaal, economisch en ecologisch verantwoorde manier. Wat zijn de grootste uitdagingen? Hoe worden deze uitdagingen gekaderd? Hoe wordt het Globale Zuiden beïnvloed door het voedingssysteem van het Westen? Moeten we radicaal investeren in innovatieve technologie zoals vertical farming en kweekvlees of bieden natuurlijke systemen zoals permacultuur en agroforestry een oplossing?

Dit jaar zullen maar liefst twee parallelle tracks in de masterclass deze boeiende vragen aankaarten. Elke track zal zich focussen op een verschillend aspect binnen het thema. Nadat we de track aftrappen met een gezamenlijke sessie die het onderwerp inleidt, zal de track van IOB zich toespitsen op globale narratieven rond voedselproductie. De track van Act4Change zal focussen op technologische innovatie en vernieuwende vormen van voedselproductie in Vlaanderen die de toekomst van onze voedselproductie ingrijpend kunnen veranderen.

De track van IOB zal alternatieven bieden voor de populaire agro-industriële kijk op de wereldwijde voedselproductie van de toekomst. Dit doen we door eerst te kijken naar de manier waarop de voedselproductie wereldwijd verbonden is en door zich te richten op voedselproductie in het ‘Globale Zuiden’. Ten tweede zullen we een lokaal initiatief bezoeken om inzicht te krijgen in alternatieve voedselproductiemogelijkheden in een stad zoals Antwerpen.  

In de slotsessie komen beide tracks weer samen en zullen stakeholders van verschillende domeinen (beleid, middenveldorganisaties, onderzoek, retail, multinationals en landbouw) worden uitgenodigd om hun visie op deze wereldwijde uitdaging toe te lichten. De focus zal liggen op het spanningsveld tussen technologische ontwikkelingen (GGO’s, kweekvlees, vertical farming, aquaponics…) versus gedragswijziging en meer ‘natuurlijke’ wijzen van voedselproductie (permacultuur, agroforestry, gedragsverandering, low-tech oplossingen).

Voor deze track zoeken we deelnemers die:

  • Gepassioneerd zijn door duurzame voedselsystemen, met een kritisch oog op de agro-industriële narratieven;
  • Geïnteresseerd zijn in de band tussen globale en lokale voedselsystemen;
  • Geboeid kunnen luisteren naar een sterk debat en hier eventueel graag zelf aan deelnemen;
  • Voldoende kennis van het Engels hebben om te luisteren naar Engelstalige sprekers en zich uit te drukken in het Engels. Voor de track van Act4Change is het ook een vereiste om het Nederlands voldoende onder de knie te hebben om te luisteren naar Nederlandstalige sprekers en om je uit te kunnen drukken in het Nederlands.

(Professionele) ervaring in het vakgebied is niet nodig om deel te kunnen nemen aan deze track. In het deelnameformulier vragen we echter wel om voldoende te motiveren waarom je juist geïnteresseerd bent in deze track. Verder verwachten we dat je bereid bent jezelf voor te bereiden voor de Masterclass door enkele artikels of video’s die we op voorhand meegeven door te nemen.

Voor updates over de bevestigde sprekers en activiteiten kan je deze pagina in het oog houden!

Instituut voor Ontwikkelingsbeleid

Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) van de Universiteit Antwerpen is een multidisciplinair instituut dat zich toespitst op academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening aan de gemeenschap op het gebied van economische, politieke en sociale aspecten van het ontwikkelingsbeleid. Het IOB wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan de realisatie van een meer rechtvaardige en duurzame wereld. Naast onderzoek en hoger onderwijs volgt het IOB actief de activiteiten in het Zuiden en neemt het deel aan politieke besluitvormingsprocessen van het lokale tot het mondiale niveau. 

IOB