From factory farm to food forest: Innovatieve concepten in het Belgische voedsellandschap

Traject in het Nederlands en in het Engels (kennis van het Nederlands is vereist)

Hoe voeden we 10 miljard mensen in 2050? Het is een vraag die recent steeds meer aandacht krijgt. Deze track onderzoekt wat er nodig is om voedsel te produceren voor een snel groeiende wereldbevolking op een sociaal, economisch en ecologisch verantwoorde manier. Wat zijn de grootste uitdagingen? Hoe worden deze uitdagingen gekaderd? Hoe wordt het Globale Zuiden beïnvloed door het voedingssysteem van het Westen? Moeten we radicaal investeren in innovatieve technologie zoals vertical farming en kweekvlees of bieden natuurlijke systemen zoals permacultuur en agroforestry een oplossing?

Dit jaar zullen maar liefst twee parallelle tracks in de masterclass deze boeiende vragen aankaarten. Elke track zal zich focussen op een verschillend aspect binnen het thema. Nadat we de track aftrappen met een gezamenlijke sessie die het onderwerp inleidt, zal de track van IOB zich toespitsen op globale narratieven rond voedselproductie. De track van Act4Change zal focussen op technologische innovatie en vernieuwende vormen van voedselproductie in Vlaanderen die de toekomst van onze voedselproductie ingrijpend kunnen veranderen.

Het traject van Act4Change zal op zoek gaan naar lokale bedrijven en initiatieven die de voedselcrisis elk op hun eigen manier aanpakken. Verschillende Belgische startups en bedrijven lanceerden de voorbije jaren projecten die door middel van technologie de voedselcrisis aanpakken. Uiteenlopende concepten als vertical farming, kweekvlees, aquaponics en agroforestry komen aan bod. Tijdens deze sessies geven we het woord aan experts uit de academische wereld, de landbouwsector, het bedrijfsleven en het middenveld.

In de slotsessie komen beide tracks weer samen en zullen stakeholders van verschillende domeinen (beleid, middenveldorganisaties, onderzoek, retail, multinationals en landbouw) worden uitgenodigd om hun visie op deze wereldwijde uitdaging toe te lichten. De focus zal liggen op het spanningsveld tussen technologische ontwikkelingen (GGO’s, kweekvlees, vertical farming, aquaponics…) versus gedragswijziging en meer ‘natuurlijke’ wijzen van voedselproductie (permacultuur, agroforestry, gedragsverandering, low-tech oplossingen).

 Voor deze track zoeken we deelnemers die:

  • Gepassioneerd zijn door duurzame voedselsystemen, met een kritisch oog op de agro-industriële narratieven;
  • Geïnteresseerd zijn in de band tussen globale en lokale voedselsystemen;
  • Geboeid kunnen luisteren naar een sterk debat en hier eventueel graag zelf aan deelnemen;
  • Voldoende kennis van het Engels hebben om te luisteren naar Engelstalige sprekers en zich uit te drukken in het Engels. Voor de track van Act4Change is het ook een vereiste om het Nederlands voldoende onder de knie te hebben om te luisteren naar Nederlandstalige sprekers en om je te kunnen uitdrukken in het Nederlands.

(Professionele) ervaring in het vakgebied is niet nodig om deel te kunnen nemen aan deze track. In het deelnameformulier vragen we echter wel om voldoende te motiveren waarom je juist geïnteresseerd bent in deze track. Verder verwachten we dat je bereid bent jezelf voor te bereiden voor de Masterclass door enkele artikels of video’s die we op voorhand meegeven door te nemen.

Voor updates over de bevestigde sprekers en activiteiten kan je deze pagina in het oog houden!

Act4Change

Act4Change is een veilige broedplek voor mokkers en makers. We groeien samen zodat we de transitie richting duurzame toekomst maken. Wij brengen de makers van vandaag samen. Wij maken van mokkers makers . Wij doen dit door te verbinden, te inspireren, door kennis en skills aan te reiken. In ieder van ons schuilt er immers een maker. We kunnen dan ook niet wachten om jouw ideeën te ontdekken.

logo