Polarisatie en conflict in het Vlaams klimaatdebat

Traject in het Nederlands

Het Belgische klimaatbeleid beroert ondertussen al een geruime tijd de gemoederen. Enerzijds klinkt de roep om een ambitieuze klimaatpolitiek luider dan ooit, anderzijds wekt deze groene agenda ook wantrouwen en soms heftige tegenstand op. Van waar komt dit wantrouwen? Hoe ontstaat hieruit polarisering? Is deze tendens van polarisering noodzakelijk negatief of biedt ze ook mogelijkheden? Welke rol speelt het huidige economische en politieke klimaat hierin?

Eerst geven we het woord aan iemand uit de academische wereld om inzicht te verwerven in de polarisatie en politisering van het Vlaamse klimaatdebat. Daarna komen twee stemmen uit de praktijk aan bod, om inzicht te verwerven in verschillende visies op het klimaatdebat en klimaatbeleid. We laten zowel een grassroots activist/onderzoeker aan het woord alsook een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven. Ten slotte behandelen we een casestudie om te zien hoe de verworven kennis van het weekend in praktijk omgezet kan worden en in welke vorm de behandelde ideeën naar boven komen in een concrete lokale context.

Tijdens het gehele weekend geven we ruimte aan interactie en debat. Wil je je mening rond dit thema ontwikkelen of verder onderbouwen dan is deze track helemaal iets voor jou!

Arbeid & Milieu

Arbeid & Milieu vzw is een erkende thematische milieuorganisatie die de transitie naar een duurzame, participatieve en sociaal rechtvaardige samenleving wil versnellen. Hiervoor werken we samen met diverse partners uit de milieubeweging, vakbeweging & middenveld. De werking focust zich op het bundelen van ervaringen en kennis, het verspreiden hiervan en het uitvoeren van projecten en campagnes, waarbij we sociale en ecologische vraagstukken verbinden met het thema tewerkstelling.

logo