De sociaal Rechtvaardige en Groene Economie

No Jobs on a dead planet

Het goedkeuren van de 17 Sustainable Development Goals tegen 2030 door 191 landen wereldwijd en de totstandkoming van het Klimaatakkoord van Parijs, zijn belangrijke stappen in de strijd tegen de klimaatverandering. Op mondiale schaal wordt gestreefd naar een koolstofarme en ecologisch verantwoorde toekomst. Het slechte nieuws is dat dit alles veel te traag gaat, maar waarom?  

De heftige protesten van de gele hesjes tonen aan dat deze vraagstukken een globale aanpak vragen van de politiek, waar “simpele” maatregelen niet volstaan. Onze huidige model van samenleving en economie staat immers zwaar onder druk. Een transitie naar een groene economie biedt bij uitstek dan ook een kans – en de noodzaak – om naar een rechtvaardige wereld te bewegen waarin ieder mens in zijn of haar basisbehoeften kan voorzien.

Eerst gaan we met Stef Kuypers van happonomy op zoek naar de huidige struikelblokken in ons systeem, om er daarna mee aan de slag te gaan. Vervolgens leren we de Doughnut Economy en andere modellen kennen, die een eerste antwoord bieden op deze vraagstukken. Er komen ook enkele interessante voorbeelden aan bod. Tot slot gaan we in dialoog met enkele mensen uit het werkveld, die hun visie geven over hoe we dit kunnen implementeren.

Help jij mee bouwen aan die rechtvaardige en groene economie?

arbeid