Degelijk intercultureel contact

Ontmoetingen tussen mensen met een verschillende achtergrond kunnen verrekijkend zijn, maar moeten onder de juiste omstandigheden plaatsvinden. USOS probeert een degelijk en verrekijkend intercultureel op gang te brengen in een omgeving waar iedereen zich op zijn gemak voelt.

Met onze inleefreizen streven we naar een doeltreffende interculturele uitwisseling, door op zoek te gaan naar gemeenschappelijke achtergronden. We selecteren studenten met een intrinsieke interesse in de ontmoeting met "de ander". Studenten krijgen interculturele training voor ze op inleefreis gaan. De inleefgroepen worden begeleid door een persoon met inzichten in groepsdynamieken. USOS hecht veel waarde aan begeleiding en reflectie.

Op Universiteit Antwerpen vormt het buddy programma een boeiende ontmoetingsplek voor studenten uit het globale Zuiden en voor studenten die betrokken zijn bij het globale Zuiden.