Studenten voor Ontwikkelingssamenwerking (STUOS)

STUOS, studenten voor ontwikkelingssamenwerking, is de studentengroep van USOS. Doorheen het academiejaar organiseert STUOS activiteiten die interculturele contacten willen bevorderen en Noord-Zuid problematieken willen aankaarten. STUOS biedt een platvorm waarin studenten een stem krijgen om sensibiliserende initiatieven uit te werken en te organiseren binnen de Universiteit van Antwerpen. Bovendien tracht STUOS andere studenten te inspireren en warm te maken voor interculturele ontwikkelings-samenwerkingsgerichte thema’s. Een voorbeeld van een nieuwe activiteit op initiatief van STUOS’ leden is het intercultureel kerstfeest. Geïnspireerd door de baseline van STUOS: “door studenten voor studenten” werkt de studentengroep in het verlengde van USOS.

Dit betekent ook dat STUOS medieert en het bestaande aanbod van USOS ondersteunt. Voorbeelden zijn het Fairtrade ontbijt met STUOS’ fotowedstrijd; organisatie van de Big Brain Battle van Broederlijk Delen... STUOS staat bovendien open voor samenwerkingen met andere organisaties. Zo wordt het intercultureel kerstfeest georganiseerd in samenwerking met het buddyproject en heeft STUOS plannen om samen te werken met de Afrikaanse vereniging AYO.

STUOS komt tweewekelijks samen in “Via-Via” of “Papa Jos”. De idee is dan ook dat je inzetten voor STUOS een vrijblijvend engagement is waar studenten in een informele sfeer aan participeren. Naast aftikken van agendapunten, vind STUOS het belangrijk dat er een vriendschappelijke sfeer heerst zodat bijeenkomsten vooral ook leuke avonden zijn. Meedoen met USOS? Stuur een mailtje naar Lore Geenen: geenenlore@outlook.com  of volg hen op Facebook!

 

STUOS